Grönsaker friland + växthus

Vi erbjuder även ett antal produkter för behandling i grönsaker (friland + växthus). Både för svampbehandling, ogräsbekämpning och mot skadeinsekter. Se respektive produkt för mer information.

Produkter:

Kontakta oss

Klicka här för att se våra kontaktuppgifter

Crop Compendium

Your Expert Knowledge Center on Crop Protection
Copyright © Bayer AG