Majs

Ogräsbekämpning

Majs är mycket känslig för konkurrens från ogräs. Ogräsen hämmar starkt majsens utveckling och de skuggar markytan vilket gör att marken värms upp långsammare vid stor ogräsförekomst. Därför är det mycket viktigt att starta ogräsbekämpningen i tid och att välja ett effektivt ogräsmedel. Majs odlas ofta på samma areal år efter år och det finns en risk för att vissa ogräsarter uppförökas. Detta gäller framförallt rotogräs och olika gräs.

Kontakta oss

Klicka här för att se våra kontaktuppgifter

Crop Compendium

Your Expert Knowledge Center on Crop Protection
Copyright © Bayer AG