Oljeväxter

Bekämpning av rapsbaggar

Ett kraftigt angrepp av rapsbaggar kan ödelägga ett rapsfält. Rapsbaggarna blir aktiva när värmen kommer och angriper rapsen från tidig vår när knopparna utvecklas.

Bisacaya används när det finns ett konstaterat angrepp av rapsbaggar i fältet. Biscaya transporteras med saftströmmen uppåt i plantan och skyddar därmed även nytillväxten mot skadeinsekter. Hur länge Biscaya verkar, beror på hur snabbt plantan växer. I oljeväxter håller effekten normalt en vecka efter behandlingen. Biscaya är skonsamt mot bi och andra nyttodjur. Biscaya kan därför användas dagtid, även om oljeväxterna eller ogräsen börjat blomma, och om det skulle finnas bin i fältet. Detta innebär att du slipper spruta på natten.

Svampbehandling i raps

Proline är mest känd som ett svamppreparat till spannmål. Men Proline kan även användas i oljeväxter. Optimal behandlingstidpunkt mot bomullsmögel är i DC 65 full blom. Dos 0,35–0,7 l/ha. De senaste åren tyder försöken på att det är bättre ekonomi i att använda en reducerad dosering av svamppreparat vid behandling av raps i full bom. Proline har använts med dosen 0,35 l/ha med goda resultat.

Kontakta oss

Klicka här för att se våra kontaktuppgifter

Crop Compendium

Your Expert Knowledge Center on Crop Protection
Copyright © Bayer AG