Potatis

Skall man maximera värdet i sin potatisodling, måste alla beslut och insatser optimeras. Särskilt viktigt är följande:

  • Använd utsäde av hög kvalitet, utan större mekaniska skador och utan svampangrepp
  • Var noga med växtskyddet. Optimera bekämpningen mot olika skadegörare, oavsett om det är ogräs, svamp eller insekter.

Bayer har ett antal växtskyddspreparat som hjälper dig med många av de utmaningar du möter i potatisodlingen.

Betning

Betning av utsädet är en effektiv metod att minska angrepp av groddbränna och få en jämnare uppkomst. Här hjälper både Monceren och Prestige dig till en högre kvalitet och högre skörd. Väljer du Prestige är din potatisodling dessutom skyddad mot stritar, bladlöss och stinkflyn, som kan orsaka stora skördeförluster.

Infinito- 3 behandlingar mitt i programmet

Infinito är ett svamppreparat för bekämpning av bladmögel i potatis som ger ett effektiv skydd mot angrepp på både blad och knölar. I Infinito ingår två aktiva substanser, propamocarb som verkar systemiskt och fluopicolide som har en translaminär verkan. Fluopicolide är en mycket effektiv substans som tidigare inte använts i svensk potatisodling och som inte har någon korsresistens med andra bladmögelpreparat på marknaden. Det betyder att Infinito sätter en ny standard i bekämpningen av bladmögel.

Kontakta oss

Klicka här för att se våra kontaktuppgifter

Crop Compendium

Your Expert Knowledge Center on Crop Protection
Copyright © Bayer AG