Stråsäd

Varje säsong kan flera svampsjukdomar i större eller mindre omfattning reducera din skörd och sänka kvaliteten på din gröda. Ascra Xpro, Aviator Xpro, Siltra Xpro, Delaro och Proline är mycket bredverkande mot flera viktiga sjukdomar i vete, korn, råg, rågvete och havre.

Höstvete

Ogräsbekämpning i vete

För att lyckas med sin spannmålsodling är en effektiv ogräsbekämpning helt avgörande, särskilt när det finns gräsogräs i fältet. Gräsogräsen är ett viktigt och ökande problem som kostar skörd. Våra huvudlösningar ger en effektiv bekämpning av gräsogräsen samtidigt som de ger effekt på ett brett spektrum av örtogräs. Se våra olika produkter nedan. Vill du veta mer om olika ogräs, se mer under Bayer Agro Verktyg.

Svampbehandling i vete

Angrepp av svampsjukdomar kostar merskörd och kan försämra kvaliteten. Här beskriver de viktigaste sjukdomarna i vete.

Svartprick- och brunfläcksjuka och vetets bladfläcksjuka:

Svartprick- och brunfläcksjuka betecknas gemensamt som Septoria. Svartpricksjuka anses vara den allvarligaste sjukdomen i vete. Svampen gynnas av fuktiga förhållanden och trivs bäst vid temperaturer runt 15-20°C. Vetets bladfläcksjuka förekommer ofta i fält där man odlar vete efter vete och/eller använder reducerad jordbearbetning. I högriskfält är det viktigt att behandla tidigt och upprepa behandlingen vid behov.

Rekommendation: se produktsida för Ascra Xpro, Aviator Xpro, Siltra Xpro, Delaro eller Proline

Axfusarios

Risken för angrepp av Fusarium är större i växtföljder med vete efter vete alternativt vete efter majs och vid reducerad jordbearbetning. Fuktiga förhållanden vid blomning ökar risken för infektion avsevärt. Angrepp av Fusarium i axet reducerar skörden men det är i regel en försämring av kvaliteten som är av störst betydelse. Några Fusarium-arter kan producera toxiner som försämrar kärnornas duglighet för till exempel foder- och brödproduktion.

Vårkorn

Ogräsbekämpning i vårkorn

Ogräs finns över allt och särskilt gräsogräsen upplevs som ett ökande problem även i vårkorn. Gräsogräs som vitgröe, åkerven eller rajgräs bekämpas med Hussar Plus OD, för recommendation se produktsidan för Hussar Plus OD.

Svampbehandling i korn 

Angrepp av svampsjukdomar kostar merskörd och kan försämra kvaliteten. Här beskriver de viktigaste sjukdomarna i vårkorn.

Kornets bladfläcksjuka, kornrost och sköldfläcksjuka

Kornets bladfläcksjuka smittar huvudsakligen via växtrester. Svampen gynnas av fuktiga förhållanden på bladen och temperaturer mellan 12-25ºC. Kornrost är den sjukdom som kan orsaka störst skördeförlust i korn. Angrepp sker ofta sent på säsongen eftersom svampen trivs bäst vid höga temperaturer. Sköldfläcksjuka: Denna svamp tillhör också bladfläckssvamparna och smittar framförallt genom infekterade växtrester. Trivs bäst i fuktiga förhållanden och temperaturer mellan 15-20ºC.

Rekommendation: se produktsida för Ascra Xpro, Aviator Xpro, Siltra Xpro, Delaro eller Proline

Ramularia är en sjukdom som har ökat i betydelse de senaste åren i vårkorn. Växtrester utgör den viktigaste smittokällan. Angrepp utvecklas i regel sent på säsongen, ofta efter axgång. Svampen gynnas av att de övre bladen är fuktiga, samt temperaturer mellan 10-25ºC.

Då Ramularia oftast kommer efter axgång har den en senare optimal behandlingstidpunkt och bekämpas från DC 39 eller senare.

Råg och rågvete

Angrepp av svampsjukdomar kostar merskörd och kan försämra kvaliteten. Sköldfläcksjuka och rost är två exempel på vanliga skadegörare i råg och rågvete. Proline har bred effekt mot de flesta betydelsefulla sjukdomarna i råg och rågvete. Vid risk för rostangrepp tillsätt preparat innehållande strobilurin. Vid kraftiga angrepp bör grödan behandlas flera gånger för att hålla angreppet under kontroll.

Kontakta oss

Klicka här för att se våra kontaktuppgifter

Crop Compendium

Your Expert Knowledge Center on Crop Protection
Copyright © Bayer AG