Vall och gräsfrö

Odling av vall och gräsfrö

Vid odling av vall och gräsfrö är ogräsbekämpning viktig både i skyddsgrödan och i själva grödan.

Ogräsbekämpning

Huvudparten av vall och gräsfröodling läggs ut i skyddgrödor. Vi utläggningen av gräs till fröodling kan, i de flesta fall, samma preparat användas som i odling i renbestånd. Ogräsmedel med gräseffekt ska inte användas, dock med vissa undantag.

Gratil 75 WG används mot örtogräs i odlingar av betesvall, gräsfrövall och slåttervall Gratil 75 WG används mot örtogräs i odlingar av stråsäd, lin, betesvall, gräsfrövall och slåttervall. Gratil 75 WG är verksamt även vid låga temperaturer. Det betyder att man redan vid + 5° C kan bekämpa ogräs; alltså innan ogräset har hunnit konkurrera med grödan. Blandningspartners till Gratil 75 WG kan ge ett annat temperaturkrav, se etikett för respektive produkt. Gratil 75 WG får användas i gräs från mitten av april tills mitten av juni och under augusti och september.

Kontakta oss

Klicka här för att se våra kontaktuppgifter

Crop Compendium

Your Expert Knowledge Center on Crop Protection
Copyright © Bayer AG