Dataskydd

Sekretessmeddelande

BAYER är medveten om att sekretessen rörande den personliga information som blir ett resultat av användningen av denna webbplats är viktig. Vi tar mycket allvarligt på skyddet av din personliga information. Därför vill vi gärna informera om vilka data vi behåller och vilka data vi kasserar. Med det här sekretessmeddelandet vill vi också informera om våra säkerhetsåtgärder.

Insamling av data

Du kan använda vår webbplats utan att lämna några personuppgifter. Du behöver inte lämna någon personlig information som ett villkor för att använda webbplatsen, förutom om det är nödvändigt för att kunna tillhandahålla dig en produkt eller tjänst på din egen begäran. När du använder vår webbplats lagrar vi av olika säkerhetsskäl data i våra servrar. Dessa data kan inkludera namnet på din Internetleverantör, den webbplats som du använde för att länka till vår webbplats, de webbplatser som du besöker från vår webbplats och din IP-adress. Dessa data skulle möjligen kunna användas för att identifiera dig, men vi använder dem inte på det sättet. Vi använder data från tid till annan för statistiska ändamål, men alla enskilda användare är anonyma och personerna kan inte identifieras. Om personuppgifter lämnas till andra för att tillhandahålla produkter eller tjänster som du begärt, eller av andra skäl som du godkänt, förlitar vi oss på tekniska och organisatoriska sätt att säkerställa att tillämpliga dataskyddsregler följs.

Insamlig och bearbetning av personuppgifter

Vi samlar endast in personuppgifter som du själv lämnar till oss när du registrerar dig, fyller i formulär eller skickar e-brev, när du beställer produkter eller tjänster, gör förfrågningar eller begäranden om beställt material eller i liknande situationer då du själv valt att lämna informationentill oss.
Databasen och dess innehåll förblir hos oss och hos dem som bearbetar data åt oss och som ansvarar inför oss, samt i våra servrar. Dina personuppgifter vidarebefordras inte av oss eller våra representanter för användning av tredje part i någon form, såvida vi inte fått din tillåtelse eller måste göra det enligt lag.

Vi behåller kontrollen över och ansvaret för användningen av eventuella personuppgifter som du lämnar till oss. Vissa uppgifter kan komma att lagras eller bearbetas i datorer i andra jurisdiktioner, t.ex. USA, vars dataskyddslagar kan skilja sig från dem där du bor. I sådana fall ser vi till att lämpliga skyddsåtgärder vidtas för att kräva att de som bearbetar data i det landet upprätthåller ett dataskydd som är likvärdig det som finns där du bor.

Syftet med användningen

De data vi samlar in kommer endast att användas i syfte att tillhandahålla de produkter eller tjänster som du begärt eller för andra ändamål för vilka du gett ditt medgivande, förutom när lagen anger annat.

Rätt till åtkomst och korrigering

Du har rätt att granska och göra ändringar i alla personuppgifter som finns i vårt system, om du tror att uppgifterna är inaktuella eller felaktiga. Skicka bara ett e-brev till den adress som anges i denna trycksak eller kontakta Privacy Officer på adressen nedan.

Rätt till annullering

Du har rätt att när som helst dra tillbaka ditt medgivande att använda dina personuppgifter i framtiden. Skicka bara ett e-brev till den adress som anges i denna trycksak eller kontakta Privacy Officer på adressen nedan.

Sparande av data

Vi behåller bara personuppgifterna så länge som det behövs för att vi ska kunna utföra de tjänster som du begärt eller som du lämnat ditt medgivande till, förutom när lagen anger annorlunda (t.ex. i samband med en pågående rättsprocess).

Användning av cookies

På vissa webbplatser används s.k. cookies för att vi ska kunna öka effektiviteten för dig. Cookies är identifierare som vår webbserver skickar till din dator för att kunna identifiera vilken dator som används under sessionen. De flesta webbläsare är inställda så att cookies accepteras automatiskt. Du kan också avaktivera lagringen av cookies eller justera din webbläsare så att du får ett meddelande innan en cookie lagras i din dator.

Säkerhet

BAYER använder tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda dina uppgifter från manipulering, förlust, förstörelse eller åtkomst av obehöriga personer. Alla personuppgifter som du skickar till BAYER krypteras för att förhindra att de missbrukas av tredje part. Våra säkerhetsrutiner revideras fortlöpande baserat på den senaste tekniska utvecklingen.

Barn

Eftersom det är extra viktigt att skydda barnens integritet samlar vi inte in, bearbetar eller använder någon information på vår webbplats som rör en enskild person som vi vet är under 13 år utan föregående, verifierbart medgivande från dennes målsman. Denne har rätt att på begäran se den information som barnet lämnat och/eller kräva att den tas bort.

Kontakter

Om du har några problem, frågor eller förslag är du välkommen att kontakta en av nedanstående personer:  

Data Security Officer, Bayer Norden:

Patrick Wallin, Solna

Phone: +46 8 580 223 46

Fax.: +46 8 580 223 01

E-mail: patrick.wallin@bayerbbs.com

Corporate Data Protection Officer, Bayer AG:
Rainer Meyer
Building 4813
D-51368 Leverkusen
Tel: +49 (0) 214 30 2 05 22
Fax: +49 (0) 214 30 2 03 46
E-post: cor.privacy@bayer.com

Copyright © Bayer AG