Dataskydd

Sekretesspolicy

Denna webbplats (nedan kallad "Webbplatsen") tillhandahålls av Bayer AB (kallas nedan "oss" eller "vi"). För mer information om den som tillhandahåller webbplatsen, se vår imprint.

Hantering av personuppgifter

Nedan redogör vi för hur vi hanterar dina personuppgifter när du använder Webbplatsen. Om inget annat anges i avsnitten nedan är den rättsliga grunden för hanteringen av dina personuppgifter att den krävs för att du ska få tillgång till de funktioner på Webbplatsen som du önskar använda (Art. 6(1)(b) General Data Protection Regulation).

Användning av Webbplatsen

Åtkomst till Webbplatsen

När du öppnar Webbplatsen överför din webbläsare vissa data till vår webbserver. Detta görs av tekniska skäl och krävs för att du ska få tillgång till önskad information. Följande data samlas in, lagras under en kort tid och används för att underlätta din åtkomst till Webbplatsen:

 • IP-adress
 • datum och tid för åtkomst
 • tidszonsskillnad till GMT (Greenwich Mean Time)
 • innehåll i begäran (specifik plats)
 • åtkomststatus/HTTP-statuskod
 • överförd datavolym
 • webbplats som begär åtkomst
 • webbläsare, språkinställningar, webbläsarens version av operativsystem och yta

För att skydda våra legitima intressen kommer vi därutöver att lagra sådana data under en begränsad tid för att kunna spåra personuppgifter i händelse av obehörig åtkomst eller försök till obehörig åtkomst till våra servrar (Art. 6(1)(f) General Data Protection Regulation).

 1. Vad är kakor (cookies)?
  Webbplatsen använder kakor. Kakor, eller cookies, är små textfiler som via din webbläsare sparas i din dators minne. Kakorna innehåller viss information (t.ex. vilket språk eller vilka webbplatsinställningar du brukar använda) som din webbläsare (beroende på kakans livslängd) skickar tillbaka till oss nästa gång du besöker Webbplatsen.
 2. Vilka kakor använder vi?
  Vi skiljer mellan två kategorier av kakor: (1) Funktionella kakor, som behövs för att vår webbplats ska fungera bra och (2) Kakor som används för webbplatsanalys och marknadsföringsändamål. Tabellerna nedan innehåller en detaljerad beskrivning av de kakor vi använder:

  Name

  Purpose

  Lifespan

  AT Internet Analytics
   
  These Cookies enable us to analyse your use of this website by assigning a unique and randomly generated ID to your device that lets us recognize your device upon your next visit.
  Provider: AT Internet
  6 months
  Google Tag Manager
   
  These Cookies enable us to analyse your use of this website by assigning a unique and randomly generated ID to your device that lets us recognize your device upon your next visit.
  Provider: Google Inc.
  6 months
  23Video
   
  These Cookies enable us to analyse your use of this website by assigning a unique and randomly generated ID to your device that lets us recognize your device upon your next visit.
  Provider: 23Video
 3. Kräver ditt samtycke
  Vi använder valbara kakor endast om vi har fått ditt samtycke (Art. 6(1)(a) General Data Protection Regulation). Första gången du besöker Webbplatsen visas ett popupmeddelande som frågar om du samtycker till att valbara kakor används. Om du ger ditt samtycke placerar vi en kaka på din dator och popumeddelandet visas inte igen så länge kakan är aktiv. När kakans livslängd har löpt ut, eller om du aktivt raderar kakan, visas popupmeddelandet igen vid ditt nästa besök på Webbplatsen och du blir på nytt tillfrågad om samtycke.
 4. Förhindra kakor
  Du kan givetvis använda vår webbplats utan att några kakor sparas på din dator. Du kan när som helst ändra din webbläsares inställning för hantering av kakor eller avaktivera kakor helt. Men om du gör det kan det hända att funktionerna på webbplatsen begränsas eller att vår webbläsare blir mindre användarvänlig. Du kan när som helst stoppa icke-obligatoriska kakor på det sätt som anges i tabellen ovan.

Överföring av uppgifter för beställd behandling

Vi kommer i viss utsträckning att använda specialiserade tjänsteleverantörer för behandling av dina personuppgifter. Sådana leverantörer väljs noga och övervakas regelbundet av oss. Baserat på respektive avtal om databehandling kommer de endast att behandla personuppgifter enligt våra instruktioner och strikt i enlighet med våra direktiv.

Information om dina rättigheter

I allmänhet har du följande rättigheter enligt tillämplig dataskyddslagstiftning:

 • Rätt till information om dina personuppgifter som vi lagrar.
 • Rätt att begära rättelse, radering eller begränsad behandling av dina personuppgifter.
 • Rätt att motsätta dig behandling av skäl som rör ditt rättmätiga intresse, allmänt intresse eller profilering, förutom om vi kan visa att det finns tvingande, motiverade skäl till att åsidosätta dina intressen, rättigheter och friheter, eller att sådan behandling sker för att fastställa, verkställa eller försvara rättsliga anspråk.
 • Rätt till dataportabilitet.
 • Rätt att lämna in ett klagomål till en dataskyddsmyndighet.
 • Du kan när som helst i med verkan framåt i tiden ta tillbaka ditt samtycke till insamling, behandling och användning av dina personuppgifter. För mer information, se avsnitten ovan som beskriver behandlingen av uppgifter baserat på ditt samtycke.

Om du vill utöva dina rättigheter ska du ställa din begäran till den kontakt som anges nedan.

Kontakt

För frågor angående sekretesspolicyn, vänligen kontakta vårt uppgiftsskyddsombud på följande adress:

Personuppgiftsansvarig
Bayer AB
Box 606
169 26 Solna
dataskydd@bayer.com

Ändring av sekretesspolicyn

Vi kan vid olika tidpunkter uppdatera vår sekretesspolicy. Uppdateringar av vår sekretesspolicy publiceras på vår Webbplats. Alla ändringar träder i kraft vid publiceringen på vår Webbplats. Därför rekommenderar vi att du regelbundet besöker webbplatsen för att hålla dig informerad om möjliga uppdateringar.

Senast uppdaterad: 25.05.2018

Copyright © Bayer AG