Atlantis OD

Användningsområde

Mot ogräs i odlingar av höstvete, råg och rågvete.

Användning

Atlantis OD kan används som höst- eller vårbehandling och har mycket god effekt på ett brett spektrum av gräsogräs, samt även effekt på några viktiga örtogräs.

Verksamma beståndsdelar

Mesosulfuronmetyl 10 g/l.
Jodsulfuronmetyl-natrium 2 g/l.
Övrig beståndsdel: Mefenpyrdietyl 30 g/l (safener).

Verkningssätt

Atlantis OD innehåller de verksamma beståndsdelarna mesosulfuronmetyl samt jodosulfuron, som båda tillhör
gruppen sulfonylureor. De två aktiva substanser tillhör gruppen ALS-hämmare (HRAC grupp B). Upptag
sker till största delen via bladen och sedan sker en systemisk transport i växten. Tillväxten hämmas genom en
störning av bildningen av de viktiga aminosyrorna isoleucin och valin.

Rekommendation

Atlantis OD är ett ogräsmedel med mycket god effekt på ett brett spektrum av gräsogräs, samt även effekt
på några viktiga örtogräs. Atlantis OD kan användas till ogräsbekämpning i höstvete, höstråg och rågvete,
såväl till höst- som vårbehandling.

Atlantis OD

Copyright © Bayer AG