Chekker Power

Användningsområde

Mot ogräs i odlingar av vete. Endast för vårbehandling.
All annan användning är otillåten om den inte särskilt tillåtits.
Chekker säljes i twinpack tillsammans med MKH Power SG 70 under benämningen Chekker Power.

De två komponenterna Chekker och MKH Power SG 70 skall alltid tankblandas.
MKH Power SG 70 är identisk med Attribut SG 70.

Verksamma beståndsdelar

Chekker Amidosulfuron 12,5 vikt-%, Jodsulfuronmetyl-natrium 1,25 vikt-%.
Övrig beståndsdel Mefenpyrdietyl 12,5 vikt-% (safener).
MKH Power Propoxikarbazonnatrium 70 vikt-%.

Verkningssätt

Både blad- och jordverkan.
Örtogräs: Bladverkande delen har störst betydelse.
Gräsogräs: Jordverkande delen har störst betydelse.

Användning

Bred och säker effekt. Både på viktiga gräsogräs och örtogräs.
Bekämpar kvickrot, åkerven, renkavle, flyghavre, losta och vitgröe.

Att tänka på…

Viktigt med god markfukt.
Efterföljande gröda
Chekker Power bryts normalt snabbt ner i jorden och därmed kan alla konventionella lantbruksgrödor odlas
året efter behandling.
Sådd av höstoljeväxter samma år som en behandling med Chekker Power är möjligt efter plöjning. Undvik om möjligt dubbelbehandling.

För mer information om produkten se rubrikerna: Produktinformation och Säkerhetsdatablad

Chekker Power

Copyright © Bayer AG