Confidor WG 70

Skärpta villkor för Confidor WG 70

Kemikalieinspektionen har återkallat produktgodkännandet för Confidor WG 70 med registreringsnummer 5486 på grund av en villkorsändring. Produkt med detta registreringsnummer får inte längre säljas. För odlare gäller att produkten får lagras, bortskaffas och användas t.o.m. den 8 januari 2020.

I och med ändringen av produktgodkännandet har Confidor WG 70  fått ett nytt registreringsnummer. Det nya registreringsnumret är 5569. I villkoren för den nya registreringen står det: Confidor WG 70 får endast användas i slutna växthus som uppfyller definitionen av ett växthus enligt EU-förordning 1107/2009. Enligt information från Jordbruksverkets växtskyddscentral finns i princip inga växthus i Sverige som lever upp till dessa krav (ev. något väldigt slutet försöksväxthus).

Kemi skriver om beslutet här

Se beslut för mer information. 

Beslut om återkallande och anstånd för utfasning av växtskyddsmedlet Confidor WG 70

Villkor för användning av Confidor WG 70 registreringsnummer 5569 

För mer information om produkten se rubrikerna: Produktinformation och Säkerhetsdatablad

Confidor WG 70

Copyright © Bayer AG