Hussar WG

Användningsområde

Mot ogräs i odlingar av höstvete, höstråg, rågvete, vårvete och vårkorn.
Endast för vårbehandling.
All annan användning är otillåten om den inte särskilt tillåtits.

Verksam beståndsdel

Jodsulfuronmetyl-natrium 5 vikt-%.
Övrig beståndsdel
Mefenpyrdietyl 15 vikt-% (safener).

Verkningssätt

Främst bladverkan och sedan sker en systemisk transport i växten. Tillväxten hämmas genom en
störning av aminosyrabiosyntesen av de viktiga aminosyrorna isoleucin och valin.

Användning

Hussar WG används som vårbehandling och har bred effekt mot de flesta gräs- och örtogräsen. Hussar WG kan användas till ogräsbekämpning i höstvete, höstråg och rågvete, samt vårvete och vårkorn.
Max 150 g Hussar WG fram till DC 30, därefter kan doser upp till 200 g användas i höstsäd på våren. I vårvete och vårkorn gäller max 150 g Hussar WG.

Att tänka på…

Behandling på torra blad.
Bäst effekt fås på ogräs i god tillväxt.
Efterföljande gröda
– Bryts ner snabbt, normalt inga problem i konventionella
lantbruksgrödor.
– Efter en torr sommar rekommenderas plöjning före sådd av
höstraps.

För mer information om produkten se rubrikerna: Produktinformation och Säkerhetsdatablad

Hussar WG

Copyright © Bayer AG