Serenade ASO

Användningsområde

Mot svampangrepp i odlingar av jordgubbar i växthus och i tunnlar, morötter och sallat på friland samt tomat, paprika och aubergine i växthus.

Verksam beståndsdel

Bacillus subtilis stam QST 713, 13,96 g/l

Verkningssätt

Serenade ASO är en biologisk fungicid som ska användas förebyggande. Produkten är baserad på den
naturligt förekommande mikroorganismen Bacillus subtilis QST 713. Serenade ASO innehåller både bakterien Bacillus subtilis och naturliga ämnen tillverkade av bakterien. Dessa ämnen (lipopeptider) verkar genom att förstöra skadesvampens cellmembran och på så vis hindra tillväxten. Serenade ASO är en kontaktverkande fungicid som verkar främst mot svampens sporer. Detta betyder att god täckning är avgörande för bra resultat och att Serenade inte har effekt när svampens mycel vuxit in i bladet.

Frågor och svar om Serenade ASO klicka här

För mer information om produkten se rubrikerna: Produktinformation och Säkerhetsdatablad

Serenade ASO

Copyright © Bayer AG