tisdag, augusti 28, 2018

Folicur Xpert- nya möjligheter i raps på hösten

Folicur Xpert – stärker rapsen inför vintern.

Sverige har denna höst helt nya möjligheter då Folicur Xpert nu är godkänd för höstbehandling i raps. Folicur (tebukonazol) har använts under många år i andra länder och det finns därmed en lång erfarenhet av användningen av Folicur i raps, både som fungicid och som tillväxtreglerare.

Folicur Xpert är en blandning av de aktiva substanserna i Folicur och Proline.

Se vårt nya infoblad om Folicur Xpert i raps på hösten. Klicka här

En behandling med Folicur Xpert på hösten i raps ger effekt mot Phoma och ljus bladfläck och dessutom en tillväxtreglerande effekt. Behandlingen på hösten stärker plantans skydd mot svampsjukdomar, ger en sänkt tillväxtpunkt och gynnar rotutvecklingen vilket i sin tur ger bättre vinterhärdighet och minskad risk för utvintring. Att få höstrapsen att klara vintern bättre och ge ett ett bra bestånd till våren är mycket viktigt.

En stor fördel med Folicur Xpert är att produkt som eventuellt inte blir använd i höst kan användas i andra registrerade grödor till våren. Folicur Xpert passar t.ex. mycket bra i den avslutande behandlingen i höstvete eller vårvete.

REKOMMENDATION

Behandla med 0,5 l/ha Folicur Xpert när rapsen har 5-6 blad.
När de största plantorna har 6 blad är ett bra riktmärke.

Folicur Xpert får köras en gång per säsong. Folicur Xpert är blandbar med fungicider, insekticider, mikronäring och herbicider mot spillsäd. Blanda endast två produkter i taget.

Xpert på svampsjukdomar i stråsäd, raps och gräsfrö

Folicur Xpert är en blandning av tebukonazol (160 g/l) och protiokonazol (80 g/l). Protiokonazol är samma aktiva substans som återfinns i Proline och tebukonazol är den aktiva substansen i Folicur.

Folicur Xpert har ett brett användningsområde och täcker de stora spannmålsgrödorna samt höst- och vårraps. För växtodlare med gräsfrö i växtföljden är Folicur Xpert ett tacksamt tillskott då de får tillgång till en effektiv produkt med en bred registrering i samtliga gräsfröarter.

Kemikalieinspektionen bifaller ansökan om ändrat produktgodkännande av Folicur Xpert. Ändringen innebär tillägg av användning i höstraps vid utvecklingsstadier BBCH 14-20.

Se beslutet Klicka här

Copyright © Bayer AG