Xpro är det gemensamma namnet för ett nytt koncept i kampen mot olika svampsjukdomar i stråsäd. I Xpro-konceptet ingår olika aktiva substanser som för Sveriges del är protiokonazol som är den modernaste triazolen samt bixafen om är en helt ny aktiv substans i stråsäd. Bixafen tillhör gruppen SDHI-fungicider och är för Sverige en ny kemisk grupp för användning i stråsäd. Bayer har ett antal produkter globalt som innehåller bixafen vilka alla ingår i Xpro-familjen.

 

Xpro-familjen byggs också upp kring en ny unik och avancerad patenterad formuleringsteknologi i form av Leafshield, som är speciellt anpassad för stråsäd. Formuleringen ger optimal täckning, inträngning och regnfasthet. Produkter inom Xpro- familjen har utöver ett brett effektspektrum även olika växtfysiologiska effekter som kan påverka skörden positivt.

 

 

Vad ger Xpro-produkterna dig?

-Helt ny effektnivå
Med Xpro-produkter i din svampstrategi har du tillgång till en helt ny nivå av effekt på viktiga svampsjukdomar som t.ex. svartpricksjuka, DTR och kornets bladfläcksjuka.

-Högsta skörden
Xpro-produkterna har testats under flera år i svenska försök och de har visat goda resultat både på olika platser i landet och under olika förutsättningar mellan åren. Xpro-produkter levererar i genomsnitt mer än 200 kg/ha merskörd i höstvete i svenska fältförsök jämfört med gammal standard Proline + Comet.

-Ökad flexibilitet
Xpro-produkterna har en unik formulering som ger snabb regnfasthet och optimal täckning och vidhäftning även under ogynnsamma förhållanden.

 

Ascra Xpro

Aviator Xpro

Siltra Xpro

Kontakta oss

Klicka här för att se våra kontaktuppgifter
Copyright © Bayer AG