Leafshield-unik formulering

 

Xpro-produkterna byggs upp kring en ny patenterad formulering som kallas Leafshield. 

-Speciellt utvecklad för stråsäd.
-Varje komponent i formuleringen bidrar till att de aktiva substanserna snabbt kommer in i plantan och kan verka på rätt ställe.
-Snabb regnfasthet som uppnås genom en bra täckning och effektivt upptag.

Optimal täckning och vidhäftning

Den nya formuleringsteknologin ger mycket god täckning och i princip en fullständig vidhäftning av sprutvätskan på bladet. De tre vätmedel som ingår i formuleringen minskar markant ytspänningen i droppen vilket leder till att dropparna sprider ut sig och får en stor kontaktyta på bladet. Den stora kontaktytan gör att dropparna kan flyta ihop vilket ger en mycket god täckning över hela bladet.

Snabb regnfasthet

Den goda kontaktytan och spridningen av sprutdropparna gör att en jämn film av sprutvätska bildas vilken snabbt torkar och tar sig ner bladets vaxskikt. Där skyddas de aktiva substanserna mot regn och UV-strålning. Den snabba intorkningen av sprutvätska gör att redan efter 15 minuter är 70 % av sprutvätskan regnfast, vilket ger en stor behandlingstrygghet. 

Ökad flexibilitet

Formuleringen ger en mer homogen droppstorlek, hög vidhäftning och hjälper de aktiva substanserna att snabbt komma in i bladet. Detta ger en ökad flexibilitet i val av munstyckstyp.

Sammansättning gör att täckningen blir lika god med avdriftsreducerande munstycken (stora droppar)som med konventionella spaltmunstycken. Den avancerade Leafshield-formuleringen ger därmed stora fördelar under ogynnsamma förhållanden som växlande väder, situationer där avdriftsreducerande utrustning måste användas, eller vid daggvåta bestånd.

 

Se hur olika droppar beter sig på en bladyta. Klicka här

 

Se hur en droppe med Leafshield-formulering sprider sig på bladytan. Klicka här

 

Copyright © Bayer AG
Copyright © Bayer AG