Resistensprofil

I Xpro-konceptet ingår olika aktiva substanser men grunden i Xpro är alltid protiokonazol som vi känner igen från Proline och bixafen som är en helt ny aktiv substans i stråsäd. Aviator Xpro och Siltra Xpro innehåller olika mängd av de aktiva substanserna protiokonazol och bixafen. Ascra Xpro innehåller utöver de två andra substanserna även fluopyram. Ascra Xpro innehåller därmed tre aktiva substanser från tre olika kemiska grupper vilket ger Ascra Xpro den bästa resistensprofilen på marknaden.

Bekämpning av de viktiga svampsjukdomarna i stråsäd har under många år varit beroende av produkter tillhörande triazolgruppen. I Sverige gäller det i första hand Svartpricksjuka (Zymoseptoria tritici) i vete. Xpro-familjen ger nya möjligheter till en bättre resistensstrategi.

Xpro-produkterna

Bixafen tillhör resistensgrupp 7 enligt FRAC liksom övriga SDHI-substanser. Protiokonazol tillhör resistensgrupp 3 enligt FRAC. Blandningen av de två aktiva substanserna ger förutom en bredare effekt på fler svampsjukdomar i stråsäd, även en bättre resistenshantering, då substanserna tillhör två olika resistensgrupper. Det föreligger heller ingen korsresistens gentemot strobiluriner vare sig i vete eller i korn.

Ascra Xpro

Ascra Xpro innehåller utöver de två andra substanserna även fluopyram. Ascra Xpro innehåller därmed tre aktiva substanser från tre olika kemiska grupper för bästa resistensprofil.

Kombinationen av de tre aktiva substanserna i Ascra Xpro, en triazol och två SDHI, ger den bästa resistensprofilen på marknaden. Bixafen och fluopyram ingår båda i FRAC-grupp 7 men tillhör olika kemiska grupper och det förekommer ingen fullständig korsresistans mellan de två substanserna. Fluopyram har en flexibel molekylstruktur som försvårar resistensutveckling.

 

Fluopyram har en flexibel molekylstruktur

 

Ascra Xpro

Aviator Xpro

Siltra Xpro

Copyright © Bayer AG
Copyright © Bayer AG