Verkningssätt

Det är den unika kombinationen av olika aktiva substanser som levererar ett komplett skyddet från sporgroning till sporulation. Verkningsmekanismerna för de aktiva substanserna i Xpro-produkterna hämmar livsnödvändiga processer i svampcellerna.

Protiokonazol

Protiokonazol är en bred och effektiv triazol som verkar i det endoplastiska nätverket och hämmar svampens sterolbiosyntes. Sterol är byggsten för nya celler. En hämmad sterolbiosyntes gör att svampens hyfer blir abnormt förtjockade och att tillväxten avbryts. Därmed kollapsar svampcellerna och dör. 

Bixafen och fluopyram

Bixafen och fluopyram som tillhör gruppen SDHI* verkar i fotosystem-komplex II där den hämmar enzymet SDH i svampens mitokondrier. Genom att stoppa cellandningen hindrar därmed svampcellens energiproduktion. Utan energi stannar hyftillväxten och därmed produceras inte fler byggstenar till nya celler. Vilket gör att cellerna svälter och dör.

 

 

 

Kompletterande bindningssätt i Ascra Xpro

Bixafen och fluopyram har olika bindningsstruktur till målenzymet i fotosystem-komplex II. De kompletterande bindningssätten för bixafen och fluopyram säkerställer att Ascra Xpro har en hög effekt idag och i framtiden.

   

Xpro ger effekt under hela svampens livscykel

Kombination i Xpro-produkterna levererar ett komplett skydd mot genom hela svampens livscykel, från sporgroning till sporulering. Effekten är starkast i början av livscykeln både på grund av svampens biologi och då svampens tillväxt är som störst i början. Därmed ska svampbehandlingar göras förebyggande i största möjliga utsträckning.

 

Copyright © Bayer AG
Copyright © Bayer AG