Vad är Xpro?

Xpro är det gemensamma namnet för ett nytt koncept i kampen mot olika svampsjukdomar i stråsäd.

Grunden i Xpro-produkter är alltid de två aktiva substanserna protiokonazol som vi känner från Proline, den bredaste triazolen på marknaden, och bixafen, en helt ny effektiv aktiv substans i stråsäd.

Det är även dessa två aktiva substanser som bildar det gemensamma namnet Xpro, X för bixafen och pro för protiokonazol. De två produkterna Aviator Xpro och Siltra Xpro, innehåller grunden i form av protiokonazol och bixafen men i olika förhållande. 

 

Xpro-familjen innehåller även produkter där protiokonazol och bixafen kombinerats med andra aktiva substanser. En av dessa kombinationer är Ascra Xpro som utöver grunden innehåller den aktiva substansen fluopyram som är den första och enda benzamiden i stråsäd.

Både bixafen och fluopyram tillhör gruppen SDHI* som är grunden till ny kemi inom svampbekämpning. Registreringen av Xpro-produkterna innebar introduktion av SDHI- fungicider för användning i stråsäd i Sverige. Registreringen av Ascra Xpro ger ytterligare en dimension då bixafen och fluopyram tillhör två olika kemiska grupper inom SDHI-fungicider, en unik fördel.

Det är dock kombinationen av starka aktiva substanser som ger Xpro-produkterna dess största fördelar. Blandningen av bixafen och i Ascra Xpro även fluopyram, två effektiva SDHI-substanser med protiokonazol (Proline), en aktiv substans med ett annat verkningssätt och mycket god effekt på de viktiga svampsjukdomarna ger Xpro-produkternas en helt ny effektnivå, höga merskördar och den bästa resistensprofilen.
* Succinate dehydrogenase inhibitorer

 

   
 • Bästa azolen på marknaden
 • Azolen med bredast effektspekrum
 • Trygg och välbeprövad substans
 • Bästa aktiva substansen för att skydda SDHI
 • Andra generationens SDHI
 • Mycket god effekt på svartpricksjuka och rost
 • Ger positiva plantfysiologiska effekter
 • Bästa aktiva substansen
  för att skydda azolerna 
 • Tredje generationens SDHI
 • Förstärker effekten på viktiga sjukdomar
 • Första SDHI i den kemiska klassen benzamid i spannmål
 • Annat resistensspektrum än andra SDHI  

Ascra Xpro

Aviator Xpro

Siltra Xpro

Kontakta oss

Klicka här för att se våra kontaktuppgifter

Copyright © Bayer AG
Copyright © Bayer AG