Tuvtåtel

Latin:  Deschampsia caespitosa

 

Snärp: Lång, upp till 15 mm, spetsig.

Bladöron: Finns ej

Knoppläge:  Bladskiva i vikt knoppläge.

Bladslida:  Öppen, rund, ofta lite kölformad. Sträv upptill eller glatt.

Bladskiva:  Mörkgröna, långa, mycket styva blad, med sträva tydligt framträdande bladlister och ljusa strimmor. Glänsande blank undersida.

Blomställning:  Stor, mycket yvig sidenglänsande vippa med små tvåblommiga violetta till vitaktiga småax med korta dolda agnborst.

Beskrivning:  Flerårigt tuvformat gräs med upprätta långa strån. Växer på ängar, i diken, fuktig skogsmark samt på mossar.

Copyright © Bayer AG
Copyright © Bayer AG