• Ogräsmedel

    Mateno Forte Set

     » mer


Mateno Forte Set

Mateno Forte Set är en twinpack av 2 x 5 liter Mateno Duo 1 liter Cadou.

Användningsområde

Mateno Duo: Mot ogräs i odlingar av höstvete, höstrågvete, höstkorn och höstråg.
Cadou: Mot gräsogräs i odlingar av höstvete, höstkorn, höstråg och höstrågvete.
All annan användning är otillåten om den inte särskilt tillåtits.

Verksamma beståndsdelar

Mateno Duo 
Aklonifen 500 g/l.
Diflufenikan 100 g/l. 

Cadou
Flufenacet 508,8 g/l.

Rekommendation

Dosering

Mateno Duo 0,35 l/ha + Cadou 0,035 l/ha

Mateno Forte Set är en förstärkt version av Mateno Duo. Förutom Mateno Duo (innehållande aklonifen och diflufenikan) består den även av den för svensk marknad nya produkten Cadou, som innehåller flufenacet. Med Cadou förstärker vi effekten på några av våra vanligaste gräsogräs, vitgröe och åkerven, och vi har med oss den sedan tidigare beprövade effekten på örtogräs såsom blåklint, baldersbrå, spillraps, veronika och snärjmåra från Mateno Duo-delen.

Cadou innehåller flufenacet, en helt ny substans i spannmål som kommer in och gör att vår nya kombinerade produkt Mateno Forte Set blir mycket intressant ur ett resistensförebyggande perspektiv. Den ger oss bättre möjligheter att hantera besvärliga ogräs i höstbehandlingen, samtidigt som den inte medför några begränsningar i strategivalet för uppföljande vårbehandling.

En behandling med Mateno Forte Set innehåller tre aktiva substanser, från tre olika resistensgrupper, med egna verkningssätt i ogräsets celler. Detta gör att behandlingen har större möjligheter att lyckas och medför samtidigt att risken för resistensutveckling hos ogräsen hålls till en minimal nivå. Best-practice för ansvarsfull ogräsbekämpning på hösten helt enkelt.

För Mateno Forte Set gäller inga ytterligare villkor, och körning under dagtid är därför möjlig. Vid behandling med Mateno Forte Set (eller Mateno Duo) ges möjlighet att klara sig med lägre mängd av diflufenikan, vilket också har fortsatt fokus i växtskyddsarbetet. 

 

För mer information om produkten se rubrikerna: Produktinformation och Säkerhetsdatablad

Mateno Forte Set

Ladda ner säkerhetsdatablad

Ladda ner produktinformation