Grödor

På Bayer arbetar vi ständigt med att utveckla nya preparat som skyddar olika grödor mot sjukdomar, insekter och ogräs.