Variano Xpro

Användningsområde

Mot svampangrepp i odlingar av vete, råg, rågvete och korn. All annan användning är otillåten om den inte särskilt tillåtit.

Verksamma beståndsdelar

Bixafen40 g/l
Fluoxastrobin 50 g/l
Protiokonazol 100 g/l

Verkningssätt

Variano Xpro består av tre aktiva substanser från tre olika kemiska grupper:
• Bixafen tillhör den kemiska gruppen pyrazol- 4- karboxamider (FRAC-kod 7). Bixafen hämmar respirationen i svampens celler.
• Protiokonazol den tillhör kemiska gruppen triazoler (FRAC-kod 3). Protiokonazol hämmar uppbyggnaden av svampens cellmembran.
• Fluoxastrobin tillhör den kemiska gruppen strobiluriner (undergrupp: dihydrodioxazines) (FRAC-kod 11). Fluoxastrobin hämmar respirationen i svampens celler.

Kombinationen av de tre aktiva substanserna betyder att Variano Xpro verkar både förebyggande och kurativt mot en lång rad svampsjukdomar. De aktiva substanserna verkar systemiskt och fördelas jämt i bladen med saftströmmen. Behandling tidigt i svampens utveckling ökar normalt effekten. Variano Xpro bör användas vid begynnande angrepp eller efter utslag från prognosmodeller baserade på riskutvärdering. Verkningstiden för Variano Xpro beror på behandlingstidpunkt, dosering, grödans utvecklingsstadium och tillväxthastighet, infektionstryck samt väderförhållande. Regn 1 timme efter behandlingen påverkar inte den biologiska effekten.

För mer information om produkten se rubrikerna: Produktinformation och Säkerhetsdatablad

Variano Xpro

Ladda ner säkerhetsdatablad

Ladda ner produktinformation