Variano Xpro

Användningsområde

Mot svampangrepp i odlingar av vete, råg, rågvete och korn.
All annan användning är otillåten om den inte särskilt tillåtit.

Verksamma beståndsdelar

Bixafen 40 g/l
Fluoxastrobin 50 g/l
Protiokonazol 100 g/l

Rekommendation

Variano Xpro är ett bredverkande svampmedel godkänt för bekämpning av svampsjukdomar i stråsäd. För rekommendationer i respektive stråsädesslag, se produktinformation. 

Klicka här för effektschema för alla fungicider i stråsäd. 

För mer information om produkten se rubrikerna: Produktinformation och Säkerhetsdatablad

Variano Xpro

Ladda ner produktinformation