• Ogräsmedel

    Atlantis Komplett

     » mer

    Atlantisvädret

Atlantis Komplett

Användningsområde

Mot ogräs i odlingar av höstvete, råg och rågvete.

Sampack

Atlantis Komplett levereras som 5 liter Atlantis OD, 0,5 liter Hussar OD samt 5 liter Mero aktiveringsolja. Se produktinformation om tankblandning.

Verksamma beståndsdelar

Atlantis OD Mesosulfuronmetyl 10 g/l. Jodsulfuronmetyl-natrium 2 g/l.
Hussar OD Jodsulfuronmetyl-natrium 100 g/l.

Rekommendation

Atlantis Komplett är ett ogräsmedel med mycket god effekt på ett brett spektrum gräs- och örtogräs, bland annat vitgröe, åkerven, rajgräs, snärjmåra, baldersbrå, våtarv och spillraps. 
För effektschema se produktinformation.

Dosering
Höstvete och rågvete: 0,5 l/ha Atlantis OD + 0,05 l/ha Hussar OD + 0,5 l/ha Mero
Råg: Max 0,45 l/ha Atlantis OD + 0,045 l/ha Hussar OD + 0,45 l/ha Mero

För mer information om produkten se rubrikerna: Produktinformation och Säkerhetsdatablad

 

Atlantis Komplett

Ladda ner produktinformation