• Ogräsmedel

    Atlantis Komplett

     » mer


Atlantis Komplett

Användningsområde

Mot ogräs i odlingar av höstvete, råg och rågvete.

Sampack

Atlantis Komplett levereras som 5 liter Atlantis OD, 0,5 liter Hussar OD samt 5 liter Mero aktiveringsolja. Se produktinformation om tankblandning.

Rekommendation

Atlantis Komplett OD används vid vårbehandling i höstvete, rågvete och råg och har bred effekt mot både gräs- och örtogräs. Atlantis Komplett OD har mycket god effekt mot bland annat vitgröe, åkerven, rajgräs, snärjmåra, baldersbrå, våtarv och spillraps. För dosering och effektschema se produktinformation.

Verksamma beståndsdelar

Atlantis OD Mesosulfuronmetyl 10 g/l. Jodsulfuronmetyl-natrium 2 g/l.
Hussar OD Jodsulfuronmetyl-natrium 100 g/l.

Verkningssätt

Atlantis Komplett OD i blandning innehåller de aktiva substanserna mesosulfuron-methyl och jodosulfuron som båda tillhör gruppen sulfonylureor. De två aktiva substanser tillhör gruppen ALShämmare (HRAC grupp B). Upptag sker till största del via bladen och sedan sker en systemisk transport i växten. Tillväxten hämmas genom en störning av bildningen av de viktiga aminosyrorna isoleucin och valin.

Vid användning av Atlantis Komplett OD är det viktigt att ogräset är i tillväxt för att de aktiva substanserna ska tas upp och transporteras till ogräsets tillväxtpunkter.

För mer information om produkten se rubrikerna: Produktinformation och Säkerhetsdatablad

Atlantis Komplett

Ladda ner säkerhetsdatablad

Ladda ner produktinformation

Ladda ner broschyr