• Digitala verktyg

    DEKALB
    Growth Assist

     » mer


 

En optimal plantstorlek inför invintringen är det bästa sättet att öka rapsens chanser att överleva vintern. Med DEKALB Growth Assist vill vi hjälpa dig och din raps att nå dit. DEKALB Growth Assist är ett verkyg som genom vår samlade data om DEKALBs rapssorter tillsammans med lokal väderdata simulerar förväntad hösttillväxt i höstraps. Hösttillväxten visualiseras genom en tillväxtkurva som gör det möjligt för dig att följa den prognosticerade tillväxten inför vintern. 

DEKALB Growth Assist kan både användas före sådd – för att se vilken sort som passar dina förutsättningar – och efter sådd för att se om din raps följer den förväntade utvecklingen. Läs mer om DEKALB Growth Assist här. 

Lägre risk
Medel
Förhöjd riskDEKALB Growth Assist är ett verktyg som med hjälp av sortdata och lokal väderdata simulerar rapsens förväntade tillväxt och utveckling under hösten. Jämför dina rapsfält med din prognosticerade tillväxtkurva för att se om ditt fält följer den beräknade utvecklingen.

Modellen förutsäger rapstillväxten under ”normala” förhållanden med en normal mängt tillgänglig växtnäring (40-60 kg N). Snabbare tillväxt kan förekomma vid optimala betingelser. Om tillväxten sker långsammare än beräknat kan detta ofta härledas till brist på näringsämnen, skadeinsekter eller en utmanande jordstruktur. 

Inför vintern är målet att rapsens tillväxt ska avslutas inom  det gröna området som avser en ”sweetspot”. En rapsplanta som når en större eller mindre storlek än den som ryms i sweetspot:en har en sämre chans att klara vinterns påfrestningar. Om din beräknade tillväxtkurva når för högt kommer du att få rekommendationer för tillväxtreglering. Beroende på dina förutsättningar kan rekommendationen vara en mild tillväxtreglering eller en stark tillväxtreglering.    

 

Använd DEKALB Growth Assist när du planerar dina insatser

DEKALB Growth Assist kan användas både vid planeringen inför rapsetablering och därefter löpande under hösten. Börja med att se hur din planerade såtidpunkt och val av sort kommer att påverka förväntad tillväxt och använd därefter verktyget för att förutspå när det är rätt tid att utföra dina planerade insatser i rapsens olika utvecklingsstadier. Om plantorna avviker från tillväxtkurvan som ska ta rapsen till dess sweetspot kan det även vara aktuellt att anpassa din planerade strategi.