Previcur Energy

Användningsområde

Mot svampangrepp i odlingar av sallat på friland och i växthus.
Mot svampangrepp i odlingar av tomat och gurka i växthus.
Mot svampangrepp i odlingar av småplantor av huvudkål, blomkål, broccoli och brysselkål i växthus.
All annan användning är otillåten om det inte särskilt tillåtits.

Verksamma beståndsdelar

Propamokarb (hydroklorid) 47,32 vikt-%.
Fosetyl 27,68 vikt-%.

Rekommendation

Previcur Energy används för bekämpning av sallatsbladmögel (Bremia lactucae) på sallat i växthus och på friland, mot förökningssjukdomar eller ”damping-off” förorsakat av Pythium spp. på småplantor av sallat, kål (huvudkål, blomkål, broccoli och brysselkål), tomat och gurka i växthus under plantuppdragningen, samt till förebyggande behandling av tomat och gurka mot Pythium spp. genom tillförsel via droppbevattning.
Sidoeffekt kan uppnås på en rad andra Oomyceter, till exempel Phytophthora-arter. För att säkra god kontroll av sjukdomar förorsakade av Oomyceter skall Previcur Energy användas förebyggande. 
För rekommendationer i respektive gröda, se produktinformation.

UPMA

För grödor och användningsvillkor se vår UPMA-tabell.

För mer information om produkten se rubrikerna: Produktinformation och Säkerhetsdatablad

 

UPMA-tabell

Utvidgat produktgodkännande för mindre användningsområden

Previcur Energy

Ladda ner produktinformation