STORT VÄRDE I ATT VÄLJA RÄTT RAPSSORT

För att få det bästa skörderesultatet i din raps är det viktigt att anpassa insatserna genom hela växtsäsongen och för att få en god start gäller det att välja rätt sort till ditt fält. DEKALBs höstrapssorter har legat i topp i de svenska OS-försöken under många år. De har egenskaper som snabb eller kompakt hösttillväxt och mycket god vinterhärdighet, vilket gör dem lämpade för svenska förhållanden. DEKALB har även ett brett utbud av rapssorter med speciella fördelar som HOLL, dvärghybrider och klumprotstolerantasorter. Behov av tillväxtreglering på hösten ska utvärderas utefter rådande förhållanden.

Filtrera efter din region och läs mer om våra sorter eller kontakta din utsädessäljare för mer information.
Exavance
Exavance

Nyhet 2024! Marknadens tidigaste rapssort skyddar din skörd.
DK Expose

Mycket kompakt tillväxt under hösten.
DK Expat

Hög och stabil skördenivå. Mycket kompakt tillväxt under hösten.
DK Exsteel

En sort som har varit i topp när det gäller skörd under många år. Snabb hösttillväxt.
DK Excited

Hög skörd och hög oljehalt. Kompakt hösttillväxt.
DK Explicit

Stabil och robust sort med mycket hög skörd i många odlingsområden. Kompakt hösttillväxt.
DK Expansion

En kraftig sort som växer snabbt på hösten och har mycket god vinterhärdighet.
DK Sequel

Dvärghybrid med mycket bra vinterhärdighet och bra skördenivå.
DK Sephor

Dvärghybrid med mycket bra vinterhärdighet och bra skördenivå.
V316OL

HOLL- raps är rapssorter som ger en rapsolja med en speciell fettsyrasammansättning. HOLL rapsoljan utvinns från svenskodlade rapsfrön och används i goda svenska och nordiska livsmedel. HOLL raps odlas på kontrakt.
V375OL

HOLL- raps är rapssorter som ger en rapsolja med en speciell fettsyrasammansättning. HOLL rapsoljan utvinns från svenskodlade rapsfrön och används i goda svenska och nordiska livsmedel. HOLL raps odlas på kontrakt.
V367OL

HOLL- raps är rapssorter som ger en rapsolja med en speciell fettsyrasammansättning. HOLL rapsoljan utvinns från svenskodlade rapsfrön och används i goda svenska och nordiska livsmedel. HOLL raps odlas på kontrakt.
DK Plasma

Klumprotstolerantsort. Sorter med klumprotsresistensgener är toleranta mot olika skördereducerande klumprotsraser. God tolerans skyddar grödan i en ansträngd växtföljd.
DK Pledge

Klumprotstolerantsort. Sorter med klumprotsresistensgener är toleranta mot olika skördereducerande klumprotsraser. God tolerans skyddar grödan i en ansträngd växtföljd.