Cossack OD

Användningsområde

Mot ogräs i odlingar av höstvete, höstråg och höstrågvete. Endast vårapplicering.
All annan användning är otillåten om den inte särskilt tillåtits.

Verksamma beståndsdelar

Jodsulfuronmetyl-natrium 7,5 g/l
Mesosulfuronmetyl 7.5 g/l

Övrig beståndsdel
Mefenpyrdietyl 22,5 g/l (safener)

Rekommendation

Cossack OD är ett ogräsmedel med mycket god effekt på ett brett spektrum gräs- och örtogräs, bland annat vitgröe, åkerven, rajgräs, snärjmåra, baldersbrå, våtarv och spillraps. För effektschema se produktinformation.

Dosering
Höstvete och rågvete: 0,5-0,7 l/ha Cossack OD + 0,5 l/ha superolja
Råg: 0,6 l/ha Cossack OD + 0,5 l/ha superolja

För mer information om produkten se rubrikerna: Produktinformation och Säkerhetsdatablad

Cossack OD

Ladda ner produktinformation