Cossack OD

Användningsområde

Mot ogräs i odlingar av höstvete, höstråg och höstrågvete. Endast vårapplicering.
All annan användning är otillåten om den inte särskilt tillåtits.

Verksamma beståndsdelar

Jodsulfuronmetyl-natrium 7,5 g/l
Mesosulfuronmetyl 7.5 g/l
Övrig beståndsdel
Mefenpyrdietyl 22,5 g/l (safener)

Verkningssätt

Cossack OD innehåller de aktiva substanserna mesosulfuron-methyl och jodosulfuron som båda tillhör gruppen sulfonylureor. De två aktiva substanser tillhör gruppen ALS-hämmare (HRAC grupp B). Upptag sker till största del via bladen och sedan sker en systemisk transport i växten. Tillväxten hämmas genom en störning av bildningen av de viktiga aminosyrorna isoleucin och valin. Vid användning av Cossack OD är det viktigt att ogräset är i tillväxt för att de aktiva substanserna ska tas upp och transporteras till ogräsets tillväxtpunkter.

Rekommendation

Cossack OD används som vårbehandling i höstvete, rågvete och råg och har bred effekt mot både gräs- och örtogräs. Cossack OD har mycket god effekt mot bland annat vitgröe, åkerven, rajgräs, snärjmåra, baldersbrå, våtarv och spillraps.

Dosering:
Höstvete och rågvete: Vår DC 20-32 0,5-0,7 l/ha

Råg: Vår DC 20-32 0,6 l/ha

För mer information om produkten se rubrikerna: Produktinformation och Säkerhetsdatablad

Cossack OD

Ladda ner säkerhetsdatablad

Ladda ner produktinformation