Event Super

Användningsområde

Mot flyghavre, renkavle och åkerven i odlingar av vete, råg, rågvete och korn.
All annan användning är otillåten om den inte särskilt tillåtits

Verksam beståndsdel

Fenoxaprop-P (etylester) 69 g/l.
Övrig beståndsdel
Mefenpyrdietyl 75 g/l (safener).

Verkningssätt

I huvudsak systemisk, tas upp via bladen.

Användning

Event Super är ett effektivt ogräsmedel mot flyghavre, renkavle och åkerven. Det får användas i höstvete, höstkorn (ej på hösten), höstråg, rågvete, vårvete och vårkorn. Bäst effekt fås vid behandling på saftspända ogräsplantor i god tillväxt. Har även mycket hög effekt mot renkavle, åkerven, timotej och kärrkavle.

För mer information om produkten se rubrikerna: Produktinformation och Säkerhetsdatablad

Event Super

Ladda ner säkerhetsdatablad

Ladda ner produktinformation