Event Super

Användningsområde

Mot flyghavre, renkavle och åkerven i odlingar av vete, råg, rågvete och korn.
All annan användning är otillåten om den inte särskilt tillåtits

Verksam beståndsdel

Fenoxaprop-P (etylester) 69 g/l.
Övrig beståndsdel
Mefenpyrdietyl 75 g/l (safener).

Rekommendation

Event Super är ett ogräsmedel med mycket god effekt på bland annat flyghavre, renkavle och åkerven. För dosering och effektschema se produktinformation.

För mer information om produkten se rubrikerna: Produktinformation och Säkerhetsdatablad

Event Super

Ladda ner produktinformation