Tramat SC 500

Användningsområde

Mot örtogräs i odlingar av foderbetor och sockerbetor

Verksamma beståndsdelar

Etofumesat 500 g/l

Verkningssätt

Tramat SC 500 innehåller den verksamma beståndsdelen etofumesat som tillhör gruppen lipidsyntes- hämmare(HRAC grupp N). Etofumesat påverkar ogräset genom upptagning via bladen. Tramat SC 500 har speciellt god effekt mot snärjmåra, åkerbinda, pilört och näva. I kombination med andra sockerbetsherbicider är effekten mycket god på förgätmigej, lomme, målla, penningört, våtarv, åkerspergel, blåklint, dån, pilört samt på nattskatta, veronika, viol, baldersbrå, jordrök, raps, åkersenap och trampört. Efter sprutning med Tramat SC 500 kan sockerbetornas blad ibland deformeras. Dessa symptom försvinner dock relativt snabbt.

Användning

Ogräsbehandling i sockerbetor utförs i ett behandlingsprogram bestående av ett flertal behandlingstillfällen. För rekommendationer klicka på rubriken Produktinformation. 

För mer information om produkten se rubrikerna: Produktinformation och Säkerhetsdatablad

Tramat SC 500

Ladda ner säkerhetsdatablad

Ladda ner produktinformation