Tramat SC 500

Användningsområde

Mot örtogräs i odlingar av foderbetor och sockerbetor

Verksamma beståndsdelar

Etofumesat 500 g/l

Rekommendation

Tramat är ett bredverkande ogräsmedel i betor med speciellt god effekt mot snärjmåra, åkerbinda, pilört och näva. I kombination med andra sockerbetsherbicider är effekten mycket god på förgätmigej, lomme, målla, penningört, våtarv, åkerspergel, blåklint, dån, pilört samt på nattskatta, veronika, viol, baldersbrå, jordrök, raps, åkersenap och trampört.

För dosering och förslag på behandlingsstrategi se produktinformation.

UPMA

För grödor och användningsvillkor se vår UPMA-tabell.

För mer information om produkten se rubrikerna: Produktinformation och Säkerhetsdatablad

UPMA-tabell

Utvidgat produktgodkännande för mindre användningsområden

Tramat SC 500

Ladda ner produktinformation