Sencor SC 600

Användningsområde

Mot ogräs i odlingar av potatis och morötter.
All annan användning är otillåten om den inte särskilt tillåtits.

Verksam beståndsdel

Metribuzin 600 g/l

Verkningssätt

Sencor SC 600 innehåller den verksamma beståndsdelen metribuzin. Sencor SC 600 har både kontakt- och
systemisk effekt. Efter behandling tas preparatet upp i bladen som träffats av sprutvätskan och verkar kontaktverkande och bladen bränns av inom ett par dagar. Icke uppkomna ogräs bekämpas genom att Sencor SC 600 tas upp via rötterna. Jordeffekten är därför bäst på fuktig jord.

Användning

Sencor SC 600 har brett verkningsspektrum och verkar såväl på groende frön som uppkommet ogräs.
Effektivt både mot ettåriga gräs- och örtogräs.

Undantag/sortkänslighet

Vissa potatissorter är känsliga för Sencor SC 600. Några sorter får endast behandlas före uppkomst. Detfinns även några sorter som inte ska behandlas alls med Sencor SC 600. Symptomen syns vanligen som en gulfärgning längs bladnerverna och är av övergående karaktär. Behandla ej utsädesodlingar efter uppkomst. Exempel på sorter som ej skall behandlas med Sencor SC 600: Fambo, Florijn, Frieslander, Minerva, Premier. Vid osäkerhet för sortkänslighet kontakta utsädesleverantören eller Bayer.
Ogräsbekämpning i färskpotatis kan försena utvecklingen ett fåtal dagar.

Blandbarhet 

- Sencor SC tillsätts alltid sist i en blandning med andra produkter. Vid blandning med Spotlight eller med Spotlight och Centium ska dessa således tillsättas först. 
- Tillsats av pH-regulator har i vissa vattenkvaliteter (vid höga järn-/kalkhalter) varit positivt. 
- Blandning med Bor-produkter kan kraftigt förändra pH-värdet. Tillsätt pH-regulator.
- Vid behandling efter uppkomst – blanda inte Sencor med andra växtskyddsmedel eller med superolja (blandning med Titus kan ske efter potatisens uppkomst). 
- OBS! Rekommenderas att använda filter med storleken 50/60 mesh eller grövre 

För mer information om produkten se rubrikerna: Produktinformation och Säkerhetsdatablad

UPMA för Sencor SC 600

Mot ogräs i odlingar av morötter och sparris på friland.

Kemikalieinspektionen har beviljat LRF:s ansökan om utvidgat användningsområde för Sencor SC 600. Mot ogräs i odlingar av morötter (2 behandlingar) och sparris (1 behandling) på friland. Godkännandet gäller användning mot ogräs så länge Sencor SC 600 med reg. nr 5197 är godkänt.

Observera att för morot måste du bestämma dig för vilken behandlingsstrategi du ska använda. Antingen kan du använda Sencor en gång före och en gång efter uppkomst eller två gånger efter uppkomst.

Se beslutet och villkor: Klicka här

Sencor SC 600

Ladda ner säkerhetsdatablad

Ladda ner produktinformation

Ladda ner broschyr