Sekator OD

Användningsområde

Mot ogräs i odlingar av vete, råg, rågvete och vårkorn.
All annan användning är otillåten om den inte särskilt tillåtits.

Verksamma beståndsdelar

Iodosulfuron 25 g/l.
Amidosulfuron 100 g/l.
Övrig beståndsdel:
Mefenpyrdietyl 250 g/l (safener).

Rekommendation

Sekator OD används som vårbehandling och har bred effekt mot örtogräs. För effektschema se produktinformation. 

Dosering Sekator OD ska användas i doseringar från 0,1 - 0,15 l/ha beroende på typ av gröda och typ av förekommande ogräs. Den högre dosering används om ogräsplantorna är större som t ex höstgrodda övervintrade ogräsplantor i höstsäd. Tillsätt 0,5 l/ha Renol eller motsvarande superolja.

För mer information om produkten se rubrikerna: Produktinformation och Säkerhetsdatablad

Sekator OD

Ladda ner produktinformation