MKH Super

Användningsområde

Mot ogräs i odlingar av vete. Endast för vårbehandling.
All annan användning är otillåten om den inte särskilt tillåtits.

MKH Power SG 70 säljes i twinpack tillsammans med Sekator OD under benämningen MKH Super.MKH Power SG 70 skall alltid tankblandas med Sekator OD. MKH Power SG 70 är identisk med Attribut SG 70. 

Verksamma beståndsdelar

Sekator OD Amidosulfuron, natrium salt 106,0 g/l Jodsulfuronmetyl-natrium 25,0 g/l.
Övrig beståndsdel Mefenpyrdietyl 250 g/l (safener).
MKH Power Propoxikarbazonnatrium 70 vikt-%.

Verkningssätt

MKH Super är ett ogräsmedel som består av de verksamma beståndsdelarna propoxikarbazon, jodsulfuronmetyl och amidosulfuron. De tre aktiva substanserna tillhör gruppen ALS-hämmare (HRAC grupp B). Propoxicarbazon har både blad- och jordverkan. Propoxicarbazon transporteras akropetalt och basipetalt och kan därmed spridas i såväl ovanjordiska som underjordiska växtdelar och bekämpa annuella och perenna ogräs med underjordiska växtsystem. Tillväxten hämmas genom en störning av aminosyrabiosyntesen av de viktiga aminosyrorna isoleucin och valin. Inom loppet av några få dagar efter behandling förlorar ogräsen förmågan att ta upp näring och vatten och konkurrerar inte längre med grödan. Inom 10–15 dagar efter behandling ser man gulfärgning på ogräsens sist utvecklade delar och de börjar sloka. Nedvissning sker inom 4–6 veckor efter behandling.

Sekator OD innehåller även mefenpyrdietyl, en så kallad safener som gör att grödan inte påverkas. Därför
skall MKH Power SG 70 alltid blandas med Sekator OD. Vid en eventuell reducerad dosering skall förhållandet mellan Sekator OD och MKH Power SG 70 kvarstå. Förutom säkerhet för grödan tillför Sekator OD också en mycket bred ogräseffekt.

För mer information om produkten se rubriken: Produktinformation

MKH Super

Ladda ner säkerhetsdatablad

Ladda ner produktinformation