Flipper

Flipper är ett kontaktverkande, biologiskt i insektsmedel. Rekommendationen är att Flipper alltid ska blandas med Dynex (icke-försurande vattenkonditionerare) för att optimera och stabilisera effekten.

Användningsområde

Mot insektsangrepp i odlingar av tomat, aubergin, gurkväxter med ätliga skal och jordgubbar i växthus.

Verksam beståndsdel

Fettsyra (C7-C18) kaliumsalt 479,8 g/l

Verkningssätt

Flipper är en kontakverkande insekticid som har effekt på ägg, larver och vuxna insekter och kvalster. Den aktiva substansen i Flipper är en fettsyra (omättade kaliumsalter). De fettlösliga kolkedjorna tränger in i skadegörarens yttre lager och den omättade delen av kolkedjorna påverkar flera viktiga metaboliska processer. Detta stör matsmältningen, vilket leder till att skadedjuret dör. Produkten måste komma i direkt kontakt med skadedjuret för att ha effekt.

För mer information om produkten se rubrikerna: Produktinformation och Säkerhetsdatablad.

Kemikalieinspektionen har beviljat ett utvidgat produktgodkännande

Mot insektsangrepp i växthusodlingar av stenfrukter (aprikos, persika, nektariner), bärbuskar (vinbär, krusbär, blåbär, tranbär, mullbär, fläderbär, nypon, björnbär, hallon, blåhallonbjörnbärsliknande bär som åkerbär, brambleberries, bilberries, loganbär och hallonhybrider), sallatsväxter och bladgrönsaker (även späda blad), kryddväxter, chili och paprika, pumpor, melon och vattenmelon, prydnadsväxter och plantskoleväxter.

Se beslutet Klicka här

Dynex

Dynex är en icke-försurande vattenkonditionerare som ska blandas med Flipper.

Klicka här för att hämta Dynex etikett

Klicka här för att hämta Dynex säkerhetsdatablad

För mer information om Flipper + Dynex se rubriken Broschyr.

UPMA-tabell

Utvidgat produktgodkännande för mindre användningsområden

Flipper

Ladda ner produktinformation

Ladda ner broschyr