Roundup PowerMax

Produktinformationen gäller Roundup PowerMax med registreringsnummer 5869. För användningsvillkor för andra registreringsnummer se Kemikalieinspektionens hemsida

Användningsområde

Mot ogräs och annan vegetation.
För skördehjälp genom nedvissning i odlingar av raps, lin och senap.
Mot rot- och stubbskott på stubbar.

Verksam beståndsdel

Glyfosat 720 g/l

Rekommendation

Systemiskt, icke selektivt ogräsmedel, för bekämpning av oönskad vegetation. För rekommendation se produktinformation.

För mer information om produkten se rubrikerna: Produktinformation och Säkerhetsdatablad

 

Roundup PowerMax

Ladda ner säkerhetsdatablad

Ladda ner produktinformation