DK Expat
Hög och stabil skördenivå. Mycket kompakt tillväxt under hösten.
PRODUKTEGENSKAPER
Höjd
Medelhög
Tidpunkt för blomning
Medelsen
Mognad
Medelsen
Skördenivå
Mycket hög
Oljehalt
Bra
Stjälkstyrka
God
Drösfast
Ja
Utveckling höst
Kompakt
Vinterhärdighet
Mycket god
Phomaresistens
Mycket god
Tillväxtstart vår
Sen
Nyckelegenskaper

Kompakt hösttillväxt

Sorten har en lugn hösttillväxt och är därmed lämplig för både tidig eller normal sådd.

Vinterhärdighet

Sorten kommer att ha större chans att överleva vintern och har stark tillväxt under våren.

Drösningsresistens

Genetisk resistens som håller skidorna stängda och därmed undgås drösning och skördeförluster fram till och med skörden. Drösningsresistens ger ökad flexibilitet i skörden och färre spillplantor i den efterföljande spannmålsgrödan.

Dubbel phomaresistens

Kombinationen av den specifika (kvalitativa) RLM7 resistensen och den polygena (kvantitativa) resistensen ger ett mycket bra skydd mot rothalsröta.

 

Odlingsrekommendation

  • Kan odlas i södra och mellersta Sverige inklusive Mälardalen.
  • Långt såfönster.
  • Plantbestånd: Konventionell radsådd eftersträva 35-50 plantor/m2.
  • Direktsådd eftersträva 25-35 plantor/m2.
  • Undvik hög utsädesmängd för att minimera risken för liggraps.
Mer information om sorten
Produktblad Dokument pdf
DK Expat DK Expat

Höstrapsguide 2024

DEKALB höstrapsguide 2023

DEKALB 60

Storskaliga sortförsök längs med 60:e breddgraden.