Utvecklingsstadier

Det är vanligt att man vid registrering eller omregistrering får specificerat mellan vilka utvecklingsstadier produkten får användas. För att ange detta används den internationella BBCH eller DC skalan.

Skalan för grödans utvecklingsstadier är ett hjälpmedel för att fastställa jämförbara tidpunkter i en grödas utveckling. Dessa stadier uttrycks i en decimalskala från 0 till 100. Skalan finns för alla grödor. 

Se utvecklingsstadier för olika grödor genom att klicka på namnet på grödan nedan.

B

  Betor

 

H

Havre

 

J

Jordgubbar DC  Jordgubbar

 

K

Korn

 

M

Majs

 

P

Potatis

 

R

Raps
Råg

 

V

  Vete

 

Ä

Äpple DC  Äpple