MaisTer

Användningsområde

Mot ogräs i odlingar av fodermajs.
Behandling får inte ske senare än i majsens 8-bladsstadie (utvecklingsstadie 18).
All annan användning är otillåten om den inte särskilt tillåtits.

Verksamma beståndsdelar

Foramsulfuron 30 vikt-%.
Jodsulfuronmetyl-natrium 1 vikt-%.
Övrig beståndsdel: Isoxadifenetyl 30 vikt-% (safener).

Rekommendation

MaisTer är ett ogräsmedel med mycket god effekt på en lång rad svårbekämpade örtogräs och gräsogräs inklusive kvickrot. För effektschema se produktinformation.

Dosering 
MaisTer används i ett behandlingsprogram i doseringar från 50-150 g beroende på ogräsart, antal behandlingar, behandlingstidpunkt och eventuell blandningspartner.

UPMA

För grödor och användningsvillkor se vår UPMA-tabell.

För mer information om produkten se rubrikerna: Produktinformation och Säkerhetsdatablad

UPMA-tabell

Utvidgat produktgodkännande för mindre användningsområden

MaisTer

Ladda ner säkerhetsdatablad

Ladda ner produktinformation