MaisTer

Användningsområde

Mot ogräs i odlingar av fodermajs.
Behandling får inte ske senare än i majsens 8-bladsstadie (utvecklingsstadie 18).
All annan användning är otillåten om den inte särskilt tillåtits.

Verksamma beståndsdelar

Foramsulfuron 30 vikt-%.
Jodsulfuronmetyl-natrium 1 vikt-%.
Övrig beståndsdel: Isoxadifenetyl 30 vikt-% (safener).

Verkningssätt

MaisTer innehåller de verksamma beståndsdelarna foramsulfuron och jodsulfuron dessa tillhör gruppen sulfonylureor. Upptagning sker i huvudsak genom ogräsets blad och därefter transporteras de verksamma beståndsdelarna in i plantans celler, där de verkar genom att hämma bildandet av de för plantan så livsviktiga aminosyrorna isoleucin och valin.
Efter behandling avstannar tillväxten i ogräset inom loppet av några få dagar. Efter 10–15 dagar ses en gulfärgning av de yngsta bladen och ogräset börjar vissna ned, för att inom 2–4 veckor vara helt nedvissnat. MaisTer innehåller en så kallad ”safener” som gör att grödan inte påverkas.

Användning

MaisTer är ett mycket bredverkande ogräsmedel för bekämpning av en lång rad svårbekämpade örtogräs och gräsogräs inklusive kvickrot. MaisTer används för ogräsbekämpning i fodermajs (ensilagemajs, kolvmajs och kärnmajs).

MaisTer ger många fördelar:
-
Bekämpar både gräsogräs och örtogräs i majs
- Mycket bred gräsogräseffekt, även på kvickrot och alla hirsarter
- Bekämpar också besvärliga rotogräs
- Ogräsens tillväxt stoppas snabbt
- Inga problem med efterföljande grödaSkonsam mot majsen

Sortlista

MaisTer kan användas i de flesta majsorter.

För följande sorter finns det en risk för påverkan av behandling av MaisTer; Aabsolut, Bielik, Cladio, EE3315, Fjord, Golduval, GZ Aldera, Kluni cs, Nathan, Nescio, Prinz, Rival, SM51.135, Tango.

Sorten Abraxas bör aldrig behandlas med MaisTer.

UPMA för Maister

Mot ogräs i odlingar av äpple, päron, plommon och körsbär

Kemikalieinspektionen har beviljat LRF:s ansökan om utvidgat användningsområde för Maister mot ogräs i odlingar av äpple, päron, plommon och körsbär:

1. Spridning med bomspruta
2. Dos: högst 150 g produkt/ha.
3. Högst 2 behandlingar/år
4. Intervall 10 – 14 dagar
5. Behandling får endast ske fram till BBCH 59
6. Totala maximala dosen får inte överskrida 150 g produkt/ha och odlingssäsong

Information till användaren: Etableringsåret kan produkten användas fram till knoppsprickning utan avskärmningsutrustning. Skördeår ska produkten användas med en avskärmningsutrustning, så att inte sprutvätskan hamnar på trädet, före knoppsprickning.

För beslut och villkor: Klicka här

För mer information om produkten se rubrikerna: Produktinformation och Säkerhetsdatablad

MaisTer

Ladda ner säkerhetsdatablad

Ladda ner produktinformation