Conviso One

Användningsområde

Mot ogräs i odling av sockerbetor. All annan användning är otillåten om den inte särskilt tillåts.

Verksamma beståndsdelar

Foramsulfuron 50 g/l
Tienkarbazon-metyl 30 g/l

Introduktion

Produkten Conviso One ingår i ett nytt system för ogräskontroll i sockerbetor. Herbiciden Conviso One kan enbart användas i sockerbetor som är toleranta mot ALS-inhibitorer. Toleransen är framtagen genom naturlig selektion och inte via GMO-förädling. Sammansättningen av produkten ger bred effekt på, för sockerbetsodlingen, besvärliga örtogräs men också en bred effekt på olika gräsogräsarter.

Rekommendation

Conviso är ett ogräsmedel med mycket god effekt på ett brett spektrum, för sockerbetsodlingen, viktiga örtogräs men också en bred effekt på olika gräsogräs. 

Dosering:
Conviso One kan användas som enkelbehandling eller som delad behandling i Conviso One toleranta sockerbetor.
Behandling kan utföras mellan DC 10-18 i sockerbetans utvecklingsstadium. För bäst effekt ska behandling göras när ogräsen är i DC 12-14.
Max antal behandlingar: 2 behandlingar i samband med delad behandling (2×0.5 l/ha) eller 1 behandling som enkelbehandling (1×1 l/ha).

Delad behandling
2×0,5 l/ha Conviso One + 0,5 l/ha olja, i sockerbetans DC 10-18. Tillsätt Betanal eller annan lämplig blandningspartner vid behov, till ogräs där Conviso One inte har tillräcklig effekt.
Behandling 1 görs i sockerbetans DC 10-14 och på ogräs som inte kommit längre än utvecklingsstadium DC 12-14.
Behandling 2 görs 10-14 dagar senare, i sockerbetans DC 12-18 och på ogräs som inte kommit längre än utvecklingsstadium DC 12-14.

Enkelbehandling 
1×1 l/ha Conviso One + 0,5 l/ha olja. Behandling ska utföras i sockerbetans DC 10-18 och på ogräs som inte kommit längre än utvecklingsstadium DC 12-14. Tillsätt Betanal eller annan lämplig blandningspartner vid behov, till ogräs där Conviso One inte har tillräcklig effekt.Conviso One används mest effektivt i en strategi med delad behandling. Om väderförutsättningen inte tillåter en strategi med delad behandling, exempelvis vid regn under längre tid, frost, blåst eller betor som är skadade av väder, svamp eller insekter eller stora ogräs, speciellt svinmålla som är större än DC 14, ska en enkelbehandling användas.

För mer information om produkten se rubrikerna: Produktinformation och Säkerhetsdatablad

Conviso One

Ladda ner säkerhetsdatablad

Ladda ner produktinformation