Folicur Xpert

Användningsområde

Mot svampangrepp i odlingar av vete, råg, rågvete, havre,korn, raps och gräsfrö.
All annan användning är otillåten om den inte särskilt tillåtits

Verksamma beståndsdelar

Tebukonazol 160 g/l
Protiokonazol 80 g/l 

Rekommendation

Folicur Xpert är ett bredverkande svampmedel godkänt för bekämpning av svampsjukdomar i stråsäd, raps och gräsfrö. För rekommendationer i respektive gröda, se produktinformation. 
Klicka här för effektschema för alla fungicider i stråsäd. 

För mer information om produkten se rubrikerna: Produktinformation och Säkerhetsdatablad

UPMA-tabell

Utvidgat produktgodkännande för mindre användningsområden

Folicur Xpert

Ladda ner produktinformation