Folicur Xpert

Användningsområde

Mot svampangrepp i odlingar av vete, råg, rågvete, havre,korn, raps och gräsfrö.
All annan användning är otillåten om den inte särskilt tillåtits

Verkningssätt

Folicur Xpert består av två aktiva substanser från gruppen triazoler:
• Tebukonazol tillhör gruppen triazoler. Tebukonazol hämmar uppbyggnaden av svampens cellmembran.
• Protiokonazol tillhör gruppen triazoler. Protiokonazol hämmar uppbyggnaden av svampens cellmembran.

Kombinationen av de två aktiva substanserna gör att Folicur Xpert verkar både förebyggande och kurativt mot en rad olika svampsjukdomar. Både tebukonazol och protiokonazol fördelas och transporteras systemiskt i bladen.

För mer information om produkten se rubrikerna: Produktinformation och Säkerhetsdatablad

 

Folicur Xpert

Ladda ner säkerhetsdatablad

Ladda ner produktinformation