Gratil

Användningsområde

Mot örtogräs i odlingar av stråsäd, lin, betesvall, gräsfrövall och slåttervall.
I stråsäd endast för vårbehandling.
Betesdjur får ej släppas på behandlad betesmark tidigare än 7 dagar efter behandling.
Slåttervallar ska ej bekämpas senare än 21 dagar före skörd.
All annan användning är otillåten om den inte särskilt tillåtits.

Verksam beståndsdel

Amidosulfuron 75 vikt-%.

Rekommendation

Gratil 75 WG är ett ogräsmedel med mycket god effekt på ett brett spektrum örtogräs i odlingar av betesvall, gräsfrövall, slåttervall, stråsäd och lin. För dosering och effektschema se produktinformation.

Gratil 75 WG är verksamt även vid låga temperaturer. Det betyder att man redan vid + 5° C kan bekämpa ogräs; alltså innan ogräset har hunnit konkurrera med grödan. Blandningspartners till Gratil 75 WG kan ge ett annat temperaturkrav, se etikett för respektive produkt.

För mer information om produkten se rubrikerna: Produktinformation och Säkerhetsdatablad

Vanligt namn:

 

Gratil

Ladda ner produktinformation