Attribut S

Användningsområde för Attribut S

Mot ogräs i odlingar av vete. Endast för vårbehandling.
All annan användning är otillåten om den inte särskilt tillåtits.

FÖRPACKNING: SAMPACK
Attribut S levereras som en sampack med Attribut SG 70 och Sekator Plus OD samt Mero aktiveringsolja. De två komponenterna Attribut SG 70 och Sekator Plus OD skall alltid tankblandas.

Verksamma beståndsdelar 

Attribut SG 70 Propoxikarbazonnatrium 70 vikt-%. 
Sekator Plus OD Amidosulfuron, natrium salt 26,5 g/l + Jodsulfuronmetyl-natrium 6,25 g/l + 2,4-D (etylhexylester) 433 g/l

Övrig beståndsdel: Mefenpyrdietyl 62,5 g/l (safener).

Mero Vegetabilisk vattenlöslig olja.

Rekommendation

Attribut S är ett ogräsmedel med mycket god effekt på ett brett spektrum gräs- och örtogräs, bland annat flyghavre, kvickrot, åkerven och renkavle m.fl. och örtogräs. För effektschema se produktinformation.

Attribut SG 70 ska användas i blandning med Sekator Plus OD. En förpackning räcker till ca 11 hektar.

Dosering 
Vete: 53 g/ha Attribut SG 70 + 0,45 l/ha Sekator Plus OD. Förpackningarna är anpassade så att mängden överensstämmer i förhållande till rekommenderad dosering.
Tillsätt 0,45 l/ha Mero superolja (medföljer i förpackningen).

För mer information om produkten se rubrikerna: Produktinformation och Säkerhetsdatablad

 

Attribut S

Ladda ner säkerhetsdatablad

Ladda ner produktinformation