Attribut S

Användningsområde för Attribut S

Mot ogräs i odlingar av vete. Endast för vårbehandling.
All annan användning är otillåten om den inte särskilt tillåtits.

FÖRPACKNING: SAMPACK
Attribut S levereras som en sampack med Attribut SG 70 och Sekator Plus OD samt Mero aktiveringsolja. De två komponenterna Attribut SG 70 och Sekator Plus OD skall alltid tankblandas.

Verksamma beståndsdelar 

Attribut SG 70 Propoxikarbazonnatrium 70 vikt-%. 
Sekator Plus OD Amidosulfuron, natrium salt 26,5 g/l 
+ Jodsulfuronmetyl-natrium 6,25 g/l + 2,4-D (etylhexylester) 433 g/l

Övrig beståndsdel: Mefenpyrdietyl 62,5 g/l (safener).

Mero Vegetabilisk vattenlöslig olja.

Verkningssätt

Attribut S är ett ogräsmedel som består av en sampack med produkterna Attribut SG 70 + Sekator Plus OD.

Attribut SG 70 innehåller den verksamma beståndsdelen propoxikarbazon, som tillhör gruppen ALS-hämmare (HRAC grupp B). Propoxikarbazon har både blad- och jordverkan. Den verksamma beståndsdelen transporteras akropetalt och  basipetalt och kan därmed spridas i såväl ovanjordiska som underjordiska växtdelar och bekämpa annuella och perenna  ogräs med underjordiska växtsystem. 

Sekator Plus OD innehåller de verksamma beståndsdelarna 2,4-D (ethylhexylester), jodsulfuronmetyl och amidosulfuron.  2,4-D tillhör den kemiska gruppen phenoxy-carboxyl (Auxin) och jod samt amidosulfuron tillhör gruppen sulfonylureor  (ALS-hämmare). De 3 verksamma beståndsdelarna har olika verkningssätt med upptaget sker till största delen genom  ogräsens blad och efter upptag i ogräsplantan transporteras de aktiva substanserna in i plantans celler. Där verkar  amidosulfuron och jodsulfuron genom att hämma produktion av de för växten livsviktiga aminosyrorna isoleucin och valin.  2,4-D verkar genom att påverka auxin-syntesen. Efter upptag avtar tillväxten i ogräset inom loppet av några få dagar.  2,4-D-känsliga ogräs kommer en kort tid efter behandling att påverkas genom en okontrollerad tillväxt följd av  kollaps för ogräset. Ogräs som inte är känsliga för 2,4-D kommer normalt att gulfärgas efter 10-15 dagar på de yngre  bladen, börja falla sönder, för att vissna bort inom loppet av 2-4 veckor. 

Sekator Plus OD innehåller även mefenpyrdietyl, en så kallad ”safener” som säkrar att grödan inte påverkas. Därför skall  Attribut SG 70 blandas med Sekator Plus OD. Förutom säkerhet för grödan tillför Sekator Plus OD också en mycket bred örtogräseffekt.

För mer information om produkten se rubrikerna: Produktinformation och Säkerhetsdatablad

 

Attribut S

Ladda ner säkerhetsdatablad

Ladda ner produktinformation