Mateno Duo

Mycket goda erfarenheter från hösten 2021

Förra hösten fick Sverige ett nytt bredverkande ogräsmedel som används för att bekämpa ört- och gräsogräs i stråsäd på hösten. De verksamma substanserna i Mateno Duo är aklonifen och diflufenikan. Två aktiva substanser som kompletterar varandra, där aklonifen är en helt ny aktiv substans i stråsäd. Efter första säsongen hösten 2021 har vi fått mycket återkoppling kring goda erfarenheter av behandling. Eftersom vi har ett begränsat utbud av ogräsherbicider för höstbehandling så är Mateno Duo ett välkommet verktyg med resistensbrytande egenskaper.

”Vi har använt Mateno Duo på stora arealer i vår VÄXTAB-grupp i höst med stor framgång. Vi har även testat en rad olika sprutor och munstycken och har egentligen inte mött på några problem, även om Mateno Duo kräver en del extra rengöring (gulfärgning). Vi kommer definitivt fortsätta med Mateno Duo nästa höst ”

Fredrik Tidström, VÄXTAB Tibro

”Provkörde några hektar Mateno Duo i höstas med mycket god effekt. Så nästa höst blir det all höstvete.”

Eric Ethelwest, Stånga

Mateno Forte Set

Från och med hösten 2022 har det svenska lantbruket fått en ny produkt godkänd för ogräsbehandling på hösten - Cadou. Sampackad tillsammans med - Mateno Duo - introducerar vi en ny höstherbicid-lösning, Mateno Forte Set. Med Cadou förstärks effekten på några av våra vanligaste gräsogräs, vitgröe och åkerven, och vi har med oss effekten på örtogräs såsom blåklint, spillraps, veronika och snärjmåra från Mateno Duo-delen.

Läs mer om Mateno Forte Set här

Rekommendationer

Mateno Duo ska anpassas till ogräsförekomsten i ditt fält, örtogräs eller både ört- och gräsogräs. Inga restriktioner när det gäller val av preparat för uppföljning på våren. Rekommendationen är att behandla i stadie 10-11.

Fokus på örtogräs

0,35 l/ha Mateno Duo

Lösning för dig som vill ha en effektiv lösning mot örtogräs, inkl. blåklint, spillraps, våtarv (även resistent), näva och diflufenikan-ogräsen samt moderat effekt på de vanligaste gräsogräsen.

Fokus på örtogräs och lättare gräsogräs

Mateno Forte Set: 0,35 l/ha Mateno Duo + 0,035 l/ha Cadou

Lösning för dig som vill ha en effektiv lösning mot örtogräs, inkl. blåklint, spillraps, våtarv (även resistent), näva och diflufenikan-ogräsen samt förstärkt effekt på åkerven och vitgröe.

Fokus på gräsogräs och örtogräs

0,35 l/ha Mateno Duo + 1,5-3,0 l/ha Prosulfokarb-produkt
 
Lösning för dig som strävar efter god effekt på gräsogräs, även tuffare gräs som rajgräs, råttsvingel och renkavle samt örtogräs, inkl. blåklint, spillraps, våtarv (även resistent), näva och diflufenikan-ogräsen.

Renkavle: Mot renkavle är det viktigt att få en hög effekt vid behandlingen på hösten. Rekommendation: 0,35 l/ha Mateno Duo + 2,5-3,0 l/ha prosulfokarb- produkt    

Uppföljning av höstens ogräsbekämpning

I slutet av april gjorde vi ett podd-avsnitt som tar avstamp i grödornas status efter vintern, årets planer men även en återkoppling till höstens ogräsbehandlingar med Mateno Duo. Mats Andersson ringer Anna Lindgren, VäxtRåd, Gustaf Larsson, Svenska Foder, Fredrik Tidström, Växtab och David Gottfridsson från HIR som ger en bild av hur det ser ut i olika delar av landet. Vintern och kylan har äntligen släppt sitt grepp och våren är här för att stanna över hela lantbrukssverige.

Lyssna på Bayer Agro Podd där poddar finns eller klicka här

Mateno Duo

Ladda ner säkerhetsdatablad

Ladda ner produktinformation

Ladda ner broschyr