Mateno Duo

Användningsområde

Mot ogräs i odlingar av höstvete, höstrågvete, höstkorn och höstråg.
All annan användning är otillåten om den inte särskilt tillåtits.

Rekommendationer

Mateno Duo erbjuder ensam en bred kontroll av örtogräs och de enklare gräsogräsen. För att stärka effekten på gräsogräs kan den med fördel blandas med andra preparat för att passa bekämpningsbehovet i just ditt fält. För effektschema se produktinformation. 

Mateno Duo är en flexibel produkt som är godkänd att användas under hela dygnet, med valfritt munstycke och avdriftsreducering samt utan restriktion på hastighet vid behandling. Det finns inte heller några restriktioner vad gäller lufttemperatur. 
Därtill medför inte Mateno Duo några restriktioner gällande val av preparat för uppföljning på våren. Rekommendationen är att behandla i stadie 10-11.

 

Fokus på örtogräs och åkerven

0,35 l/ha Mateno Duo

Lösning för dig som vill ha en effektiv lösning mot örtogräs, inkl. blåklint, spillraps, våtarv (även resistent), näva och diflufenikan-ogräsen samt moderat effekt på åkerven och frögrodd vitgröe.

Fokus på örtogräs och åkerven/vitgröe

Mateno Forte Set: 0,35 l/ha Mateno Duo + 0,035 l/ha Cadou

Lösning för dig som utöver den breda örtogräseffekten vill ha en stärkt effekt på åkerven och vitgröe. 

Fokus på gräsogräs och örtogräs

0,35 l/ha Mateno Duo + 1,5-2,5 l/ha Prosulfokarb-produkt
 
Lösning för dig som strävar efter god effekt på gräsogräs. Anpassa dosen efter målogräset. Den högre dosen mot tuffare gräs som rajgräs och råttsvingel. Den robusta effekten mot örtogräs består.
 

Fokus på renkavle

Mot renkavle är det viktigt att få en hög effekt vid behandlingen på hösten. Rekommendation: 0,35 l/ha Mateno Duo + 3,0 l/ha prosulfokarb- produkt    
    

Mateno Forte Set

Från och med hösten 2022 har det svenska lantbruket fått en ny produkt godkänd för ogräsbehandling på hösten - Cadou. Sampackad tillsammans med - Mateno Duo - introducerar vi en ny höstherbicid-lösning, Mateno Forte Set. Med Cadou förstärks effekten på några av våra vanligaste gräsogräs, vitgröe och åkerven, och vi har med oss effekten på örtogräs såsom blåklint, spillraps, veronika och snärjmåra från Mateno Duo-delen.

Läs mer om Mateno Forte Set här

För mer information om produkten se rubrikerna: Produktinformation och Säkerhetsdatablad

UPMA-tabell

Utvidgat produktgodkännande för mindre användningsområden

Mateno Duo

Ladda ner produktinformation

Ladda ner broschyr