• Ogräsmedel

    Sekator Plus OD

     » mer


Sekator Plus OD

Användningsområde

Mot örtogräs i odlingar av vete, korn, råg och rågvete. All annan användning är otillåten om den inte särskilt tillåts.

Verksamma beståndsdelar

Amidosulfuron, natrium salt 26,5 g/l
Jodsulfuronmetyl-natrium 6,25 g/l
2,4-D (etylhexylester) 433 g/l

Verkningssätt

Sekator Plus OD innehåller de aktiva substanserna 2,4-D (ethylhexylester), iodosulfuron och amidosulfuron. 2,4-D tillhör den kemiska gruppen phenoxy-carboxyl (Auxin) och iodo- samt amidosulfuron tillhör gruppen sulfonylureor (ALShämmare). Sekator Plus OD innehåller olika aktiva substanser med olika verkningssätt. Upptagningen sker till största del genom ogräsens blad och efter upptag i ogräsplantan transporteras de aktiva substanserna in i plantans celler. Där verkar amidosulfuron och iodosulfuron genom att hämma produktion av de för växten livsviktiga aminosyrorna isoleucin och valin. 2,4-D verkar genom att påverka auxin-syntesen. Efter upptag avtar tillväxten i ogräset inom loppet av några få dagar. 2,4-D-känsliga ogräs kommer en kort tid efter behandling att påverkas genom en okontrollerad tillväxt följd av kollaps för ogräset. Ogräs som inte är känsliga för 2,4-D kommer normalt att gulfärgas efter 10-15 dagar på de yngre bladen, börja falla sönder, för att vissna bort inom loppet av 2-4 veckor. Sekator Plus OD innehåller även mefenpyrdietyl, en så kallad ”safener” som säkrar att grödan inte påverkas.

För mer information om produkten se rubrikerna: Produktinformation och Säkerhetsdatablad

Sekator Plus OD

Ladda ner säkerhetsdatablad

Ladda ner produktinformation