• Ogräsmedel

    Sekator Plus OD

     » mer


Sekator Plus OD

Användningsområde

Mot örtogräs i odlingar av vete, korn, råg och rågvete.
All annan användning är otillåten om den inte särskilt tillåts.

Verksamma beståndsdelar

Amidosulfuron, natrium salt 26,5 g/l
Jodsulfuronmetyl-natrium 6,25 g/l
2,4-D (etylhexylester) 433 g/l

Rekommendation

Sekator Plus OD är ett ogräsmedel med mycket god effekt på ett brett spektrum örtogräs. För effektschema se produktinformation.

Dosering: 
Höstsäd: 0,45 l/ha Sekator Plus OD, används på våren när tillväxten startat och eventuell vårgroning av ogräsen har skett.
Vårkorn och vårvete: Sekator Plus OD kan användas med 0,45 l/ ha från DC 20-32. Sekator Plus OD används så snart ogräset är uppkommet och grödan är i tillväxt.
För att säkra optimalt upptag och effekt, ska Sekator Plus OD alltid blandas med Mero eller motsvarande superolja. Om eventuell blandningspartner inte kan blandas med olja tillsätts vätmedel istället.

För mer information om produkten se rubrikerna: Produktinformation och Säkerhetsdatablad

Sekator Plus OD

Ladda ner produktinformation