• Ogräsmedel

    Attribut Twin Plus

     » mer


Attribut Twin Plus

Användningsområde

Mot ogräs i odlingar av vete. Endast för vårbehandling. All annan användning är otillåten om den inte särskilt tillåtits.

Attribut SG 70 säljes i twinpack tillsammans med Hussar Plus OD under benämningen Attribut Twin Plus. De två komponenterna Attribut SG 70 och Hussar Plus OD skall alltid tankblandas.

Verksamma beståndsdelar

Attribut SG 70 Propoxikarbazonnatrium 70 vikt-%.
Hussar Plus OD Jodsulfuronmetyl-natrium 50 g/l + mesosulfururonmetyl natriumsalt 7,8 g/l.
Övrig beståndsdel: Mefenpyrdietyl 250 g/l (safener).

Rekommendation 

Attribut Twin Plus är ett ogräsmedel med mycket god effekt på ett brett spektrum gräs- och örtogräs, bland annat flyghavre, kvickrot, åkerven och renkavle m.fl. och örtogräs. För effektschema se produktinformation. 

Dosering 
Höstvete: 60 g/ha Attribut SG 70 + 100 ml/ha Hussar Plus OD (I höstvete får max 53 g/ha Attribut SG 70 + 88,3 ml/ha Hussar Plus användas innan DC 30).
Vårvete: 42 g/ha Attribut SG 70 + 70 ml/ha Hussar Plus OD.

För mer information om produkten se rubrikerna: Produktinformation och Säkerhetsdatablad

 

Attribut Twin Plus

Ladda ner säkerhetsdatablad

Ladda ner produktinformation