• Ogräsmedel

    Attribut Twin Plus

     » mer


Attribut Twin Plus

Användningsområde

Mot ogräs i odlingar av vete. Endast för vårbehandling. All annan användning är otillåten om den inte särskilt tillåtits.

Attribut SG 70 säljes i twinpack tillsammans med Hussar Plus OD under benämningen Attribut Twin Plus. De två komponenterna Attribut SG 70 och Hussar Plus OD skall alltid tankblandas.

Verksamma beståndsdelar

Attribut SG 70 Propoxikarbazonnatrium 70 vikt-%.
Hussar Plus OD Jodsulfuronmetyl-natrium 50 g/l + mesosulfururonmetyl natriumsalt 7,8 g/l.
Övrig beståndsdel: Mefenpyrdietyl 250 g/l (safener).

Verkningssätt

Både blad- och jordverkan.
Örtogräs: Bladverkande delen har störst betydelse.
Gräsogräs: Jordverkande delen har störst betydelse.

Rekommendation 

Mot gräsogräs såsom flyghavre, kvickrot, åkerven och renkavle m.fl. och örtogräs i odlingar av vete.

Höstvete: Attribut SG 70 skall i blandning med Hussar Plus OD användas i dosering 60 g/ha Attribut SG 70 + 100 ml/ha. Hussar Plus OD (I höstvete får max 53 g/ha Attribut SG 70 + 88,3 ml/ha Hussar Plus användas innan DC 30).

Vårvete: Attribut SG 70 skall i blandning med Hussar Plus OD användas i dosering 42 g/ha Attribut SG 70 + 70 ml/ha Hussar Plus OD.

Att tänka på…

För optimal effekt på gräsogräs krävs god markfukt vid behandling.

Efterföljande gröda
Attribut Twin Plus bryts normalt snabbt ner i jorden och därmed kan alla konventionella lantbruksgrödor odlas året efter behandling.
Sådd av höstoljeväxter samma år som en behandling med Attribut Twin Plus är möjligt efter plöjning. Undvik om möjligt dubbelbehandling.

För mer information om produkten se rubrikerna: Produktinformation och Säkerhetsdatablad

Attribut Twin Plus

Ladda ner säkerhetsdatablad

Ladda ner produktinformation