Proline

Användningsområde

Mot svampangrepp i odlingar av vete, råg, rågvete, havre, korn, raps och rybs.
All annan användning är otillåten om den inte särskilt tillåtits.

Verksam beståndsdel

Protiokonazol 250 g/l.

Verkningssätt

Proline EC 250 innehåller den verksamma beståndsdelen protiokonazol som är en triazolliknande ergosterolhämmare som tillhör ämnesgruppen triazolinthion.
Proline EC 250 är ett systemiskt svampmedel som tas snabbt upp i växten och fördelas jämt i bladen. Produkten verkar såväl förebyggande som kurativt. Verkningstiden för Proline EC 250 beror på behandlingstidpunkt, dosering, grödans utvecklingsstadium och tillväxthastighet samt väderleksförhållanden.

Användning

Proline har bred effekt mot de flesta viktiga sjukdomarna i både vete, korn, råg och rågvete. För rekommendationer klicka på rubriken Produktinformation. 

För mer information om produkten se rubrikerna: Produktinformation och Säkerhetsdatablad

Proline

Ladda ner säkerhetsdatablad

Ladda ner produktinformation