Proline EC 250

Användningsområde

Mot svampangrepp i odlingar av vete, råg, rågvete, havre, korn, raps och rybs.
All annan användning är otillåten om den inte särskilt tillåtits.

Verksam beståndsdel

Protiokonazol 250 g/l.

Rekommendation

Proline EC 250 är ett bredverkande svampmedel godkänt för bekämpning av svampsjukdomar i stråsäd, raps och ryps. För rekommendationer i respektive gröda, se produktinformation. 
Klicka här för effektschema för alla fungicider i stråsäd. 

För mer information om produkten se rubrikerna: Produktinformation och Säkerhetsdatablad

Proline EC 250

Ladda ner produktinformation