Infinito

Användningsområde

Mot svampangrepp i odlingar av potatis.
All annan användning är otillåten om den inte särskilt tillåtits.

Verksamma beståndsdelar

Propamokarb (hydroklorid) 625 g/l.
Fluopikolid 62,5 g/l.

Verkningssätt

Infinito innehåller två aktiva substanser med olika verkningssätt. Fluopicolide är translaminär och transporteras genom bladen efter behandling. Propamocarb verkar systemisk och förflyttar sig i xylemet, därmed skyddas även nytillväxten. Infinito verkar på flera stadier i bladmögelsvampens livscykel vilket ger ett starkt skydd mot angrepp av både bladmögel och brunröta.

Användning

3 behandlingar mitt i programmet.

Infinito skall användas tillsammans med andra svamppreparat i ett behandlingsprogram mot potatisbladmögel, för att effektivt skydda knölarna mot angrepp av brunröta. För optimal effekt ska Infinito användas i mitten och den senare delen av behandlingsprogrammet. Detta infaller normalt under juli månad där tillväxten är som störst och risken är stor för infektion av bladmögelsvampen. För att uppnå högsta effekt är det viktigt att behandlingen sker med rekommenderad dos, i rekommenderade intervall och i följd.

För mer information om produkten se rubrikerna: Produktinformation och Säkerhetsdatablad

Utvidgat användningsområde för Infinito i sallat, kål, spenat och lök

Kemikalieinspektionen har beviljat Bayer ansökan om utvidgat användningsområde för Infinito. Godkännandet gäller användning mot sallatsbladmögel, spenatbladmögel, bladmögel och vitrost i kål och lökbladmögel så länge Infinito med reg. nr 5072 är godkänt.

Användningsvillkor sallat, kål, spenat och lök klicka här

 
 

Infinito

Ladda ner säkerhetsdatablad

Ladda ner produktinformation