Infinito

Användningsområde

Mot svampangrepp i odlingar av potatis.
All annan användning är otillåten om den inte särskilt tillåtits.

Verksamma beståndsdelar

Propamokarb (hydroklorid) 625 g/l.
Fluopikolid 62,5 g/l.

Användning

Infinito ska användas tillsammans med andra svamppreparat i ett behandlingsprogram mot potatisbladmögel, för att effektivt skydda knölarna mot angrepp av brunröta. För optimal effekt ska Infinito användas i mitten och den senare delen av behandlingsprogrammet. 

Dosering

Använd 1,2-1,6 l Infinito per hektar med max 10 dagars behandlingsintervall, (max 4,8 l/ha och år) beroende på infektionstrycket. Vid högt infektionstryck används alltid 1,6 l/ha och 7 dagars intervall. Bevattnad potatis ska alltid behandlas som högriskförhållande.

UPMA

För grödor och användningsvillkor se vår UPMA-tabell.

För mer information om produkten se rubrikerna: Produktinformation och Säkerhetsdatablad

UPMA-tabell

Utvidgat produktgodkännande för mindre användningsområden

Infinito

Ladda ner produktinformation