Aviator Xpro

Användningsområde

Mot svampangrepp i odlingar av vete, råg, rågvete, havre och korn. All annan användning är otillåten om den inte särskilt tillåtits.

Verksamma beståndsdelar

Bixafen 75 g/l
Protiokonazol 150 g/l

Verkningssätt

Aviator Xpro består av två aktiva substanser från två olika kemiska grupper:

• Bixafen tillhör kemiska gruppen pyrazol- 4- karboxamider (FRAC-kod 7). Bixafen hämmar respirationen i svampens celler.

• Protiokonazol tillhör kemiska gruppen triazoler (FRAC-kod 3). Protiokonazol hämmar uppbyggnaden av svampens cellmembraner.

Kombinationen av de två aktiva substanserna betyder att Aviator Xpro verkar både förebyggande och kurativt mot en lång rad svampsjukdomar. De aktiva substanserna verkar systemiskt och fördelas jämt i bladen med saftströmmen. Behandling tidigt i svampens utveckling ökar normalt effekten. Aviator Xpro bör användas vid begynnande angrepp eller efter utslag från prognosmodeller baserade på riskutvärdering.

Verkningstiden för Aviator Xpro beror på behandlingstidpunkt, dosering, grödans utvecklingsstadium och tillväxthastighet, infektionstryck samt väderförhållande.

Regn 1 timme efter behandlingen påverkar inte den biologiska effekten.

För mer information om produkten se rubrikerna: Produktinformation och Säkerhetsdatablad

 

Aviator Xpro

Ladda ner säkerhetsdatablad

Ladda ner produktinformation

Ladda ner broschyr