Aviator Xpro

Användningsområde

Mot svampangrepp i odlingar av vete, råg, rågvete, havre och korn.
All annan användning är otillåten om den inte särskilt tillåtits.

Verksamma beståndsdelar

Bixafen 75 g/l
Protiokonazol 150 g/l

Rekommendation 

Aviator Xpro är ett bredverkande svampmedel godkänt för bekämpning av svampsjukdomar i stråsäd. För rekommendationer i respektive stråsädesslag, se produktinformation. 

För mer information om produkten se rubrikerna: Produktinformation och Säkerhetsdatablad

 

Aviator Xpro

Ladda ner säkerhetsdatablad

Ladda ner produktinformation