Bayer bedriver forskning inom och utvecklar nya växtskyddsmedel. Dessa produkter skyddar odlade växter mot sjukdomar, skadedjur och ogräs. De ska verka på ett effektivt och målinriktat sätt samtidigt som de inte får påverka människors hälsa eller miljön på ett oacceptabelt sätt.

Kontakta oss

Klicka här för att se våra kontaktuppgifter

Crop Compendium

Your Expert Knowledge Center on Crop Protection

Copyright © Bayer AG
Copyright © Bayer AG