Bayer bedriver forskning inom och utvecklar nya växtskyddsmedel. Dessa produkter skyddar odlade växter mot sjukdomar, skadedjur och ogräs. De ska verka på ett effektivt och målinriktat sätt samtidigt som de inte får påverka människors hälsa eller miljön på ett oacceptabelt sätt.

Kontaktuppgifter

Här hittar du våra kontaktuppgifter. » mer

Ansvar/Säkerhet

Läs mer om var du hittar säkerhetsinformation kring våra produkter. » mer

Shaping the Future of Agriculture

Läs mer om vad Bayer fokuserar på globalt för framtidens lantbruk. » Bayer Crop Science