Othello OD

Användningsområde

Mot ogräs i höstvete, höstråg och höstrågvete. Endast för vårbehandling. All annan användning är otillåten om den inte särskilt tillåtits.

Verksamma beståndsdelar

Diflufenikan 50 g/l OD,
Jodsulfuronmetyl-natrium 2,5 g/l
Mesosulfuronmetyl natriumsalt 7,83 g/l

Verkningssätt

Othello OD innehåller 3 aktiva substanser: mesosulfuron, jodsulfuron och diflufenikan.

Mesosulfuron och jodsulfuron är sulfonylureor och tillhör båda gruppen ALS-hämmare (HRAC grupp B). Upptag sker till största del via bladen och sedan sker en systemisk transport i växten. Tillväxten hämmas genom en störning av bildningen av de viktiga aminosyrorna isoleucin och valin.

Efter upptag stannar ogräsets tillväxt inom några få dagar. Efter 10-15 dagar ses en gulfärgning av de yngsta växtdelarna och ogräset börjar sloka. Nedvissning sker inom 2-4 veckor efter behandling. Gräsogräs kan stå kvar i botten av grödan under en längre tid som små, starkt mörkgröna plantor, dessa plantor tar dock ej upp näring eller påverkar grödan.

Diflufenikan hämmar enzymet PDS (HRAC grupp F1). Diflufenikan är i huvudsak kontaktverkande och tas till största delen upp via skotten från groende ogräs. Kan vid behandling tidigt efter uppkomst också tas upp via bladen.

Verkan av diflufenikan syns som en blekning eller vitfärgning av ogräsplantorna. Ogräsen gror som vanligt men vitfärgas efter uppkomst för att sedan vissna ned.

Othello OD innehåller en s.k. safener som gör att grödan inte påverkas.

För mer information om produkten se rubrikerna: Produktinformation och Säkerhetsdatablad

 

Othello OD

Ladda ner produktinformation