Nyheter

Lisa Rydenheim

måndag, april 8, 2024

Ny podd: Hur går det med vårbruket?

I vårt senaste poddavsnitt av Bayer Agro Podd så pratade vi om vårbruket, om hur höstgrödorna har överlevt vintern och om ogrässituationen. Som vanligt vid den här tiden på året är det stora skillnader mellan de olika delarna av landet. » mer

Rapsbagge på planta

torsdag, mars 7, 2024

Skydda din raps med Exavance

Har du problem med rapsbaggar? Hur ofta behöver du göra en behandling för att hantera problemet? Bayer har under hösten sått in den tidiga sorten i försök för att se hur den skyddar huvudsorten. » mer

Martin Holmberg

torsdag, februari 29, 2024

Optimera insatserna med Atlantisvädret

Det gäller att bekämpa gräsogräs i tid på våren, annars kan ogräsen bli så stora att den kemiska bekämpningen inte längre fungerar. Nu lanserar Bayer Crop Science i Sverige verktyget Atlantisvädret som på kommunnivå hjälper lantbrukaren att hitta den första optimala tidpunkten på säsongen för att göra sina bekämpningsinsatser mot gräsogräs. » mer

Melissa Dahlqvist, Lisa Rydenheim, Martin Holmberg och Louise Andersson

måndag, februari 5, 2024

Planera för insater i vår

2023 är ett växtodlingsår som vi helst vill glömma. Men det finns ändå lärdomar att ta med sig från året som gått. I senaste avsnittet av Bayer Agro Podd så delar experterna med sig av lärdomarna från 2023 och tipsar också om saker du ska vara uppmärksam på i vår. » mer

Klaus Jacobsen

onsdag, december 20, 2023

Klaus utvecklar rapssorter för svenskt klimat

I våra ansträngningar att möta behoven av friska, robusta och högavkastande sorter på den nordiska marknaden har vi en stor försöksverksamhet på plats i Norden. Klaus Jacobsen är ansvarig för våra rapsförsök i norden. » mer

måndag, november 27, 2023

Nya DEKALB drömmar har såtts

En ny försökssäsong har dragit igång. Och det är lika spännande varje gång! I det avseendet är nog vi som utsädesleverantör lika hängivna och entusiastiska som alla odlare – den här säsongen kommer allt att fungera! » mer

tisdag, september 12, 2023

Nytt podd-avsnitt om höstbehandling

Lisa och Martin diskuterar höstbehandlingens fördelar och berättar mer om våra höstprodukter Mateno Duo, Cadou och Mateno Forte Set. » mer

måndag, september 11, 2023

Effektiva ogräslösningar i vete på våren

– Bekämpar kvickrot, flyghavre, åkerven, renkavle, losta, hönshirs, vitgröe och örtogräs
– Specialist på kvickrot och flyghavre
– Både blad- och jordverkande och med unik systemisk effekt » mer

fredag, augusti 11, 2023

Höstbehandling – en lönsam insats

Höstspannmål har en säsong på strax över 320 dagar. Ge inte ogräsen möjlighet att konkurrera fritt med grödan de första 220 dagarna. Konkurrensen från ogräs om vatten, solljus och näringsämnen kostar skörd, och den förlorade skörden går inte att kompensera fullt ut med enbart vårbehandling av ogräs. » mer

onsdag, juli 12, 2023

I väntan på skörden...

Och planering av säsong nummer två. » mer

tisdag, maj 16, 2023

Varje kilo räknas!

Höstrapsodlingen och intresset att skydda sin raps, hela vägen fram till skörd, ökar på flera håll i landet. Med höga avsalupriser är det extra viktigt att skydda de viktiga kilona i din höstraps. » mer

måndag, maj 8, 2023

Utmaningar men många lärdomar från våra rapsförsök!

Försök handlar om att skaffa sig kunskap, och för att få med sig en komplett bild av förutsättningar och utmaningar måste man också vara uthållig. Det är en beprövad sanning, som vi blivit varse om även i detta storskaliga försök. » mer